Iftaravond van de Grote Moskee en TCC vzw

Zaterdag 11 augustus 2012 vond de jaarlijkse  iftar plaats van onze aangesloten leden, de Grote Moskee van Gent en het Turks Cultureel Centrum vzw. Iftar is het begrip voor het verbreken van het vasten bij zonsondergang. De avond ving aan met een korte uiteenzetting over het Ramadan. Demirali, verantwoordelijke bestuurder voor het geleide  moskeebezoek, heeft het woord gevoerd en nog vragen van de buurtbewoners beantwoord. De voorzitter, de heer Kamil Denizli, heeft daarna een korte toespraak gehouden, en iedereen welkom geheten. Na de ezan, i.e.

Soedanese Gemeenschap - Culturen mengen schoorvoetend op iftaravond

In de wijk Nieuw Gent in Zwijnaarde, voel je dat de ramadan volop bezig is. Voor onze vereniging Soedanese Gemeenschap is het een ideale moment om de gehele gemeenschap nog eens samen te brengen. Op zondagavond 12 augustus organiseerde de vereniging een iftaravond in buurtcentrum Nieuw Gent.

Iftar betekent ontbijt en het is de maaltijd bij zonsondergang waarmee moslims hun vasten verbreken.

Solidariteit

Consul Generaal van Tunesië bezoekt FZO-VL

Consul Generaal van de Republiek Tunesië, de heer Rached Baccara bracht op 31/05/2012 een bezoek aan FZO-VL. De Consul en alsook de Vice Consul de heer Ali Belhaj en Ereconsul van Gent de heer André Frank werden warm onthaald door onze voorzitter Ceylan Kara en vice voorzitter Ali Ghaddab.

Er werd overleg gepleegd over de werking van de aangesloten Gentse Tunesische verenigingen die FZO-VL onder haar koepel heeft. Eveneens kon de Consul Generaal nader kennis maken met de werking van FZO-VL.

Overleg met Bert Anciaux

Bert Anciaux bracht op 3 mei 2012 om 20h00 een bezoek aan FZO-VL in het kader van zijn doctoraatsonderzoek, dit onderzoek richt zich heel specifiek naar de Vlaamse zelforganisaties op basis van een etnisch-culturele identiteit. Hij ging in overleg met onze lidorganisaties om meer kennis en inzicht te verwerven, met de focus op de maatschappelijke positie en vooral ook de mogelijkheden en begrenzingen van deze verenigingen voor een open, interculturele en democratische samenleving.

De algemene vergadering van FZO-VL, 26 maart 2012

Algemene vergadering, maandag 26 maart 2012.

Er werd in een bomvolle zaal met leden en het bestuur van FZO-VL vergaderd.

Op deze ledenvergadering werd door de leden de jaarrekening 2011 goedgekeurd en presenteerde het bestuur het jaarprogramma 2012.

De voorzitter gaf een terugblik op de opgelopen maanden waarin hij meer uitleg gaf over hoe de zaken er momenteel voor staan, plus een blik naar de toekomstplannen.

Oog in Oog ... Danst tegen armoede

In het kader van de internationale dag voor de uitroeiing van armoede bieden we in de week van 10 tot en met 14 oktober in verschillende buurten, op verschillende locaties in het Gentse, een gratis sessie Zumba aan.

Bezoek moslimbegraafplaats in Zwijnaarde

Het einde van de vastenmaand Ramadan werd over de hele wereld met vreugde en opgetogenheid  gevierd! De islamitische traditie om op de dag voor het Ramadanfeest de begraafplaatsen te bezoeken, werd dit jaar voor het eerst ook in Gent gevolgd. De voorzitter van de Federatie van Zelforganisatie Ceylan Kara, de bestuursleden van Eyup Sultan Moskee en Turks Cultureel Centrum Gent vzw, bezochten de moslimbegraafplaats in Zwijnaarde. Fotos

Debat tewerkstelling bij de stad Gent

Op 29 juni organiseerden we bij FZO-VL naar jaarlijkse traditie ons debat in de Centrale.
Onder de titel “Gent: zoveel kleur?” stelden we ons de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Gentse diversiteit ook zichtbaar wordt op het niveau van het stadspersoneel.
Gemodereerd door journalist Karel van Keymeulen, belichtten de panelleden het Gentse personeelsbeleid. Schepen van Personeelsbeleid Resul Tapmaz (Sp.a) mocht van wal steken met enkele cijfers over zijn beleid, en een overzicht van de genomen acties om mensen uit de kansengroepen beter te bereiken.

De kinderen zijn de toekomst

Op 29 april jongstleden organiseerde FZO-VL samen met een aantal lidverenigingen en de Gentse Turkse cultuurleerkrachten naar jaarlijkse gewoonte het Internationale Kinderfeest.
Dit feest werd door M.K. Ataturk ingesteld bij de opening van het Turkse parlement, en werd in 1979 door de Unesco uitgeroepen tot een internationale feestdag.

Pagina's