Op 29 juni organiseerden we bij FZO-VL naar jaarlijkse traditie ons debat in de Centrale.
Onder de titel “Gent: zoveel kleur?” stelden we ons de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de Gentse diversiteit ook zichtbaar wordt op het niveau van het stadspersoneel.
Gemodereerd door journalist Karel van Keymeulen, belichtten de panelleden het Gentse personeelsbeleid. Schepen van Personeelsbeleid Resul Tapmaz (Sp.a) mocht van wal steken met enkele cijfers over zijn beleid, en een overzicht van de genomen acties om mensen uit de kansengroepen beter te bereiken.

De schepen legde de nadruk op het belang van een gestructureerd en efficiënt programma om allochtone Gentenaars te overtuigen bij de stad te komen werken, maar liet na concreet uit te leggen wat dergelijk programma inhoudt.
Wel werden de wijkgerichte jobbeurzen en het toekomstig stagecentrum aangehaald als succesvolle initiatieven. Hierop volgde een geanimeerd debat, waarin Elke Decruynaere (Groen!) en Naima Charkaoui (Minderhedenforum) het met de schepen eens waren over het feit dat een aantal beloftevolle initiatieven waren genomen, maar er ook sprake is van een aantal gemiste kansen.

Opvallend was het debat over streefcijfers. De stad Gent wil zichzelf geen streefcijfers opleggen, en mist daardoor volgens de andere panelleden kansen. Naima Charkaoui vergeleek de situatie in Gent met een aantal andere steden, en stelde vast dat streefcijfers belangrijk zijn om je beleid te kunnen meten in functie van je vooropgestelde ambities. Deze ambities mogen in Gent trouwens wat hoger liggen: steden zoals Mechelen, Leuven en Antwerpen scoren allen beter op het vlak van instroom en tewerkstelling van culturele minderheidsgroepen. In dit verband benadrukte Elke Decruynaere dat de stad aandacht moet hebben voor een goede monitoring van de cijfers, die ondermeer ook aantonen dat de allochtone Gentenaars nog voornamelijk te vinden zijn op de lagere functieniveaus en in de contractuele functies bij de stad Gent.

FZO-VL kan zich hier bij aansluiten, en hoopt dat de stad Gent de politieke moed vind om voor zichzelf een streefdoel te bepalen.
Verder willen we de panelleden, moderator en de aanwezigen bedanken voor hun bijdrage aan deze leerrijke avond. Foto's