Bert Anciaux bracht op 3 mei 2012 om 20h00 een bezoek aan FZO-VL in het kader van zijn doctoraatsonderzoek, dit onderzoek richt zich heel specifiek naar de Vlaamse zelforganisaties op basis van een etnisch-culturele identiteit. Hij ging in overleg met onze lidorganisaties om meer kennis en inzicht te verwerven, met de focus op de maatschappelijke positie en vooral ook de mogelijkheden en begrenzingen van deze verenigingen voor een open, interculturele en democratische samenleving.