Sociaal-cultureel volwassenenwerk: decreet 2017

 

Vanaf 1 januari 2018 treedt het nieuwe decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk in werking. Dit decreet vervangt het bestaande decreet van 4 april 2003 en biedt het sociaal-cultureel volwassenenwerk de mogelijkheid om soepeler in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen van de hedendaagse samenleving.

De krachtlijnen van het nieuwe decreet zijn:

  • het sociaal-cultureel volwassenenwerk als belangrijke civiele actor erkennen;
  • sociaal-culturele volwassenenorganisaties ondersteunen die sociaal-culturele praktijken ontwikkelen in de vrije tijd van mensen waarin mensen en groepen worden aangesproken in één of meerdere bestaansdimensies en levenssferen;
  • sterker inzetten op sociaal-culturele participatie;
  • kiezen voor een open benadering met stimulansen voor vernieuwing, innovatie en kwaliteit door: een functiegerichte benadering; een vlottere in- en uitstroom van organisaties; een dynamisch financieel kader; projectsubsidies; sociaal-cultureel ondernemerschap mogelijk te maken.
  • een sterk kwalitatieve benadering inbouwen;
  • verduidelijking van de rollen van het sociaal-cultureel volwassenenwerk beklemtonen;
  • opereren op drie niveaus: sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen een specifieke regio en sociaal-culturele volwassenenorganisaties- of initiatieven met een bovenlokaal karakter.

Een belangrijke verandering ten opzichte van het decreet van 2003 is de afschaffing van de werksoorten, meer bepaald het onderscheid tussen verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen. Organisaties en praktijken krijgen op die manier de kans om eigen formats en hybride organisatievormen te ontwikkelen in functie van hun zoektocht naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx