Brusselse bovenlokale en regionale verenigingen met Sinterklaas naar het parlement Het blijft rommelen in Brussel. De onenigheid tussen de Brusselse bovenlokale en regionale sociaal-culturele verenigingen en Brussels staatssecretaris Bruno De Lille blijft aanslepen. De verenigingen vrezen dat zij ook in 2011 niet het volledige bedrag zullen ontvangen waar zij krachtens de verordening recht op hebben. Zij voerden op 6 december opnieuw actie. Op dinsdag 6 december voerden de Brusselse bovenlokale en regionale sociaal-culturele verenigingen actietijdens de zitting van de Commissie Begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze brachten Sinterklaas en twee zwarte pieten mee om de leden van de commissie, maar in het bijzonder collegelid Bruno De Lille, duidelijk te maken dat het water hen aan de lippen staat. Op de begroting voor 2012 staat exact hetzelfde bedrag ingeschreven als voor 2011. Een bedrag dat niet volstaat om de verenigingen volledig te geven wat hen krachtens de verordening toekomt. Dit is een herhaling van de situatie van vorig jaar . Ze vroegen de Brusselse collegeleden de sociaal-culturele verenigingen te koesteren en hun werk naar waarde (en naar de verordening) te honoreren. Intussen wordt ook de laatste hand gelegd aan een nieuwe verordening. Ook hierover ventileerden de Brusselse verenigingen eerder hun ongenoegen Het ziet er dus ook niet naar uit dat de onmin tussen de Brusselse sociaal-culturele verenigingen en hun voogdijminister Bruno de Lille voorbij zal zijn met de invoering van deze nakende verordening. De invoering werd aangekondigd voor 1 januari 2012.