Sobsi zoekt vrijwilligers voor jongerenwerking Brugsepoort

SOBSI vzw (Somalisch- Belgische sociale integratie vzw) is een Gentse vereniging die sportieve en culturele activiteiten organiseert. Zij streven ernaar om via deze activiteiten uitwisseling te stimuleren tussen verschillende gemeenschappen. De vereniging wil eveneens de Somalische gemeenschap in Gent versterken zodat deze als volwaardige Gentenaars kunnen leven in hun stad. Ook de “jonge” Gentenaars!