SOBSI vzw (Somalisch- Belgische sociale integratie vzw) is een Gentse vereniging die sportieve en culturele activiteiten organiseert. Zij streven ernaar om via deze activiteiten uitwisseling te stimuleren tussen verschillende gemeenschappen. De vereniging wil eveneens de Somalische gemeenschap in Gent versterken zodat deze als volwaardige Gentenaars kunnen leven in hun stad. Ook de “jonge” Gentenaars!

Binnen Gent is de Somalische gemeenschap een relatief nieuwe maar snel aangroeiende gemeenschap. Een groot deel van de Somaliërs woont in de Brugse Poort. Hoewel er binnen de Brugse Poort een ruim aanbod bestaat voor kinderen en jongeren, is het voor de jeugd van deze gemeenschap vaak nog een stap te ver om al meteen deel te nemen aan dit aanbod. Daarom is dit initiatief -als versterker en toeleider naar het reguliere aanbod- zo belangrijk voor deze jongeren. Via het principe van bounding en bridging wil Sobsi de participatie versterken van deze jongeren én hun ouders binnen hun school, wijk en stad.

Daarom start SOBSI vzw een project voor de kinderen in de Brugse poort. Op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag willen de leden van de vereniging samen met een ploeg van vrijwilligers een vrijetijdsaanbod uitwerken op maat van de jongeren. Enerzijds zal er een educatief luik uitgewerkt worden waarbinnen de kinderen bijles krijgen of ondersteuning bij het maken van hun huiswerk of extra lessen Nederlands volgen,… Anderzijds zullen de jongeren kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, workshops allerhande en uitstappen.

Begeleiders met een grote portie enthousiasme zijn een noodzaak om alles in goede banen te leiden! Daarom is SOBSI op zoek naar jou! Wil jij als vrijwilliger wat van je tijd investeren in dit waardevol project? Wil je mee aan de wieg staan van dit project en het helpen vorm geven binnen een multicultureel kader? Heb je zelf al wat ervaring in het werken met kinderen en jongeren? Aarzel dan niet om contact op te nemen!
Contact: Abdirashid Issa Noah: 0498/ 83 64 03
sobsi@representative.com