Wafakaï zoekt vrouwen voor uitstapjes

Wafakaï vzw wil -met projectsteun van "Nieuwe mensen, nieuwe kansen" (koning Boudewijnstichting)- helpen om het isolement van anderstalige vrouwen (nieuwkomers) te doorbreken. Zij willen dit doen door de vrouwen- die vaak al een reeks lessen Nederlands achter de rug hebben- voldoende oefenmogelijkheden aan te bieden.
Wafakaï biedt uitstappen en workshops in de Nederlandse taal aan. Heel belangrijk is dat deze workshops en uitstappen begeleid of georganiseerd worden voor een gemengd gezelschap van Nederlandstaligen en anderstaligen en volledig in het Nederlands doorgaan.