Wafakaï vzw wil -met projectsteun van "Nieuwe mensen, nieuwe kansen" (koning Boudewijnstichting)- helpen om het isolement van anderstalige vrouwen (nieuwkomers) te doorbreken. Zij willen dit doen door de vrouwen- die vaak al een reeks lessen Nederlands achter de rug hebben- voldoende oefenmogelijkheden aan te bieden.
Wafakaï biedt uitstappen en workshops in de Nederlandse taal aan. Heel belangrijk is dat deze workshops en uitstappen begeleid of georganiseerd worden voor een gemengd gezelschap van Nederlandstaligen en anderstaligen en volledig in het Nederlands doorgaan.

Binnenkort organiseert Wafakaï een uitstap voor vrouwen en kinderen naar de Antwerpse zoo. Aangezien de sterkte van het project net de uitwisseling is, zoekt Wafakaï nog één of enkele Nederlandstalige vrouwen die deze uitstap willen begeleiden. Natuurlijk zijn Nederlandstalige vrouwen en kinderen die wel wat zien in gezellig meegaan op deze uitstap ook van harte welkom!

Voor meer informatie kan je terecht bij Abdoulaye, 0488/235584 , wafakai@hotmail.com