Het provinciebestuur wil elke instelling of organisatie aanmoedigen om initiatieven op te zetten die leiden tot emancipatie en integratie van migranten, asielzoekers en vluchtelingen, of die de interculturele verstandhouding en het respect voor diversiteit kunnen bevorderen. Alle projecten die zich richten op vorming, sensibilisering en hulpverlening rond minderheden (dwz migranten, asielzoekers, vluchtelingen) of die activiteiten ontplooien rond intercultureel onderwijs/ mondiale vorming. Een bijkomende voorwaarde is dat de aanvrager binnen de provincie Oosvlaanderen moet gevestigd zijn of op zijn minst een duidelijk provinciaal steunpunt moet hebben.
Criteria voor de projecten?
Het project dient:
* Je komt enkel in aanmerking voor een projectsubsidie. Het project moet dus beperkt zijn in duur, bovendien kan je maximaal drie jaar op rij subsidies krijgen voor een project.
* Je project moet duidelijk waardevol zijn. Een duidelijke omschrijving is daarom belangrijk. Vergeet niet een goede timing en sluitende begroting op te geven.
* Je project heeft bij voorkeur een bovenlokaal karakter. Heel lokale projecten komen enkel in aanmerking indien ze een proefkarakter hebben.
* Resultaatgericht zijn
* Duidelijk gefaseerd zijn
* Inpikken op thema’s die het Provinciaal Minderhedenbeleid ter harte neemt
* Verschillende methoden en technieken hanteren
* Een duurzaam effect nastreven
Financiële steun
Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van
* de omvang van het project
* de kennis van het probleemgebied
* het doelbereik
* de realisatie van het project
Aanvraagdatum
Twee keer per jaar voor 1 april en voor 1 oktober
Meer info?
Dienst Minderheden
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Godelieve Van Geertruyen
godelieve.van.geertruyen@oost-vlaanderen.be
Tel: 09/267.71.43