Logo's - Downloads

Hieronder vindt u de logo's van FZO-VL die u kan gebruiken op uw site, affiches of publicaties. Het lettertype in ons logo is Bauhaus Md Bt.

Lid worden

De leden van FZO-VL krijgen kosteloos steun op maat. Onze medewerkers in Gent en Brussel bieden antwoorden op jouw vragen in verband met subsidies, adviseren in verband met verenigings-en vzw-wetgeving, statuten en organiseren verschillende vormingen, onder andere over de verplichte vrijwilligersverzekering, boekhouden voor vzw's, vergadertechnieken etc. Ook voor praktische vragen in verband met het vinden van een locatie of de promotie van een activiteit kan je bij ons terecht.

Brussel

FZO–VL, de Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen vzw is een sociaal-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, participatie en emancipatie van de allochtone gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. FZO-VL wordt als Landelijke Vereniging erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (ministerie van Cultuur). Sinds 1 juli 2007 wordt FZO-VL ook als Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend.

Vertegenwoordiging

FZO-VL neemt haar opdracht van participatie en inspraak serieus op. Wij blijven niet aan de zijlijn. Neen, wij nemen onze verantwoordelijkheid en proberen steeds in een constructieve sfeer ons steentje bij te dragen. In de praktijk vertaalt zich dit in rechtstreekse of onrechtstreekse vertegenwoordiging in tal van raden, organisaties en overlegorganen.

Via deze weg danken wij al onze vrijwilligers voor hun inzet en professionalisme bij de uitvoering van hun vertegenwoordigingsopdrachten.

FZO-VL is vertegenwoordigd in:

10 jaar FZO-VL * 20 jaar FZO-VL

Op 21 Juni 2008 vierde FZO-VL haar tienjarig bestaan. Ter opening verwelkomde mede-oprichter Mohamed Kabbar de meer dan honderd aanwezigen. De door hem uitgesproken wens dat zij allen van de avond zouden genieten, werd meer dan bewaarheid.

Nieuws: 

FZOVL: 

Publicaties

Tot voor kort publiceerde FZO-VL het ledenblad Voices. Hoewel we ondertussen overgestapt zijn op een elektronische nieuwsbrief, loont het zeker de moeite om nog eens door de voorbije jaargangen van de voices te grasduinen.

Missie

FZO-VL, Federatie voor Zelforganisaties in Vlaanderen, is de multi-culturele, pluralistische koepelorganisatie die haar verenigingen en hun vrijwilligers verbindt, versterkt en vertegenwoordigt in al hun diversiteit.

Via cultuurbeleving brengt FZO-VL mensen, groepen en gemeenschappen dichter bij elkaar.

FZO-VL helpt bij de participatie, emancipatie en inclusie van haar leden binnen Vlaanderen en Brussel.

FZO-VL durft maatschappelijke uitdagingen bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

FZO-VL doet dit door:

  • Kansen op ontmoeting te creëren tussen onze verenigingen onderling én de maatschappij.
  • Te werken met thema’s die voor onze doelgroep van belang zijn.
  • Ondersteuning en vorming te voorzien op maat.
  • Belangenbehartiging van de achterban.
  • Expertise te ontwikkelen over interculturaliteit en diversiteit.

FZO-VL is democratisch en geïnspireerd door het principe van Gelijkheid van de Mens.

FZO-VL draagt bij tot een warme samenleving waar kruisbestuiving en versmelting van culturen vanzelfsprekend is.

 

Vacatures / Work-Up

Inhoudelijke doelstelling De verenigingen voeren complementaire acties tot een arbeidsbegeleiding op maat van allochtone werkzoekenden die meer ondersteuning nodig hebben dan de reguliere diensten kunnen bieden. Deze leidt ertoe dat deze werkzoekenden zich bij VDAB en/of in een arbeidstraject inschrijven, dat werkzoekenden ingeschakeld worden in een opleiding of kunnen starten met een job.

Ondersteuning en (her)activering van allochtone werkzoekenden

FZOVL: 

Pagina's