Theo Francken: "Voor de N-VA betekent inburgeren ‘deelnemen’. Inburgering is een proces van kansen geven aan mensen; kansen op werk, op sociaal contact, op een diploma of certificaat…

Het is dan ook duidelijk dat wij tegen de visie van het Vlaams Belang zijn, dat wij mensen niet zwart willen maken maar net de kans willen bieden zich te integreren. Maar wij zijn wel voor een beleid waarbij we een stok achter de deur kunnen houden. We pleiten ervoor om het aanbod en de kansen voor integratie uit te breiden, maar vinden dan ook dat inburgering verplicht moet zijn.

Het Vlaamse inburgeringsbeleid zoals het er vandaag uitziet, is in grote mate de verdienste van de N-VA. Wij zijn ook de enige partij die zo vroeg op een serieuze manier met het thema bezig was. Uiteindelijk heeft de Vlaamse regering onze voorstellen omtrent inburgering bijna volledig gevolgd.

Mensen zien best wel in dat het verplichtende karakter goed bedoeld is: laatst nog kregen we de vraag van een organisatie voor slachtoffers van mensenhandel om ook voor hun doelgroep de inburgeringstrajecten verplicht te maken.

Wat betreft de rol van het middenveld in inburgering legt de N-VA de klemtoon op inspraak. Daar is het Minderhedenforum volgens ons een belangrijke speler, alhoewel we daarover gemengde geluiden horen uit het middenveld zelf. Mijn partij heeft bovendien gepleit voor de oprichting van een kenniscentrum dat beleidsadviezen kan formuleren. Een dergelijk kenniscentrum komt er nu ook volgens het nieuwe decreet. Op dit vlak is een belangrijke rol weggelegd voor het Vlaams Minderhedencentrum."