Door webmaster op
style="width: 880px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;"
border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
href="http://www.fzovl.be/vacatures"> style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Vacatures href="http://www.fzovl.be/taxonomy/term/172"> style="font-family: Arial;">Subsidie style="width: 860px; height: 90px;" alt="banner FZO-VL"
src="http://www.fzovl.be/files/bannersmal.jpg"> style="width: 140px; text-align: center;"> style="color: rgb(110, 186, 210);"> style="font-family: Arial Black;">Mei 2010 - Aanvulling style="text-align: center; font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210); width: 572px;">Activiteiten
van Leden
rowspan="2"> style="border: 0px solid ; width: 99px; height: 140px;"
alt="affiche - klik hier voor meer info"
src="http://www.fzovl.be/image/view/1255/thumbnail">
style="font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210);">Wafakaï
vzw, 22 mei (morgen) style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Niger in
Geuren en Kleuren - De Centrale.

Voorstelling van Niger, modeshow, hapjes en drankjes, soirée
dansante.style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;"> href="http://www.fzovl.be/node/1255">Affiche - Meer info style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">
style="font-family: Arial Black; text-align: center; width: 572px;"> style="color: rgb(110, 186, 210);">Herinnering style="color: rgb(110, 186, 210); font-family: Arial Black;">22-24
mei style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">FZO-VL,
Meridiaan, Synergie, Foton Leerkrachtenvereniging en Turks Cultureel
Centrum nodigen u uit op hun lentefestival te Melle
style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;"
href="http://www.fzovl.be/node/1233">Meer info

Taxonomy upgrade extras: