Door webmaster op
content="text/html; charset=UTF-8" />
UITNODIGING


width="100%">

Indien
u deze e-mail niet naar behoren kunt lezen,  href="http://voice01.cblue.be/emailing/delhaize/delhaize_group_fund/nov/index_...">klik
hier voor de online versie.

cellspacing="0" width="550">
src="http://voice01.cblue.be/emailing/delhaize/delhaize_group_fund/nov/images..."
height="128" width="550" /> width="74">    width="375">

class="style9">UITNODIGING

Mevrouw, Mijnheer,

class="style7"> class="style10">Het is mij een genoegen u uit te nodigen op
de prijsuitreiking van het fonds "Delhaize Group, beheerd door
de Koning Boudewijnstichting", die zal plaatsvinden op:

woensdag
2 december 2009 van 17u30
tot 20:00u in het Buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham (Godshuishammeke
20 te 9000 Gent).


class="style10">
class="style10">Het Fonds beloont elk jaar initiatieven die
de sociale cohesie
bevorderen op lokaal vlak. De gemeenschappelijke punten van deze
projecten zijn creativiteit, motivatie en betrokkenheid van de auteurs
en deelnemers bij de projecten.

class="style10">
class="style10">De jury van het Fonds heeft dit jaar in
België 37 projecten
geselecteerd als laureaten; ons project style="font-weight: bold;">"Afrika in je buurt"

is één van de 5 projecten die uiteindelijk
bekroond worden. Tijdens de prijsuitreiking kan u met dit project
kennismaken.

class="style10">
class="style10">Een receptie, muziek en animatie zullen de
uitreiking feestelijk
afsluiten.

class="style10">
class="style10">Ik kijk er erg naar uit u te mogen
verwelkomen op deze prijsuitreiking.

class="style10">
class="style10">Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen per
mail: wafakai@hotmail.com

class="style10">

class="style8">
Hoogachtend,
Abdoulaye Souna Souley

Wafakaï vzw
Voormuide 32 bus 203
9000 Gent
Tel: 093294640;
Gsm: 0488235584
E-mail: wafakai@hotmail.com
www.wafakai.be

    valign="middle">

 

 

valign="middle"> 


Taxonomy upgrade extras: