Door webmaster op
style="width: 880px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;"
border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">
href="http://www.fzovl.be/vacatures"> style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Vacatures href="http://www.fzovl.be/taxonomy/term/172"> style="font-family: Arial;">Subsidie style="width: 860px; height: 90px;" alt="banner FZO-VL"
src="http://www.fzovl.be/files/bannersmal.jpg"> style="color: rgb(110, 186, 210);"> style="font-family: Arial Black;">April 2010
style="font-family: Calibri; color: rgb(110, 186, 210); text-align: justify;">De
lente is in't land, en dat merken we ook aan de activiteiten die eraan
zitten te komen. In april zijn er twee grootse activiteiten te melden
waaraan telkens een vijftal lidverenigingen van FZO-VL deelnemen, en
voor mei stromen de aankondigingen binnen.

Op 18 april toert een bus door Gent, langs de activiteiten van een
dertigtal multiculturele verenigingen. Het programma toont de
diversiteit in het Gentse verenigingsleven, en zet de leden van zes
Gentse federaties in de kijker, zodat ook jullie activiteiten wat meer
bekendheid krijgen. (meer
info
)

Op 25 april organiseert FZO-VL het jaarlijkse Internationale
Kinderfeest. Op dit van oorsprong Turkse feest staan kinderen centraal.
Omdat multiculturaliteit geen loos woord is, doen dit jaar kinderen van
Turkse, Tunesische, Georgische, Marokkaanse, Belgische, Ecuadoraanse en
Soedanese verenigingen mee. (meer
info
)

Voor mei springen de Ghanese dag in de Centrale (Gent, 1 mei), het
Charango-Festival (Brussel, 21 mei), de Nigerese dag (22 mei) en
Poskuders Seyran (Wachtebeke, 30
mei) er uit. We maken van de gelegenheid gebruik om jullie nog eens op
te roepen om al jullie activiteiten tijdig aan te kondigen via href="mailto:joris.verschueren@fzovl.be">webmaster@fzovl.be!

href="http://www.fzovl.be/node/1159"> style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Inhoud
Nieuwsbrief

style="text-align: center; font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210); width: 572px;">

Algemene Vergadering
style="font-family: Arial;"> style="text-decoration: underline;">
style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Op 29 maart
hield
FZO-VL, in de kantoren op de Tolhuislaan 84a te Gent, haar Algemene
Vergadering. (FZO-VL is een vzw, net zoals bij een vzw met menselijke
leden moet ook hier minstens eenmaal per jaar de algemene vergadering
worden samengeroepen.)
Op het programma...


style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;" rel="crush"
href="http://www.fzovl.be/node/1175/edit">Lees
Meer

style="font-style: italic;">
style="text-align: center; font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210); width: 572px;">

Activiteiten van FZO-VL
style="text-align: center; font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210); width: 572px;">

Gent Ongekend
style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; width: 572px;"
colspan="2">
Het allochtone
verenigingsleven is
soms weinig
gekend. Daarom organiseren 30 allochtone verenigingen en de 6
federaties uit het Gentse op 18 april 'Gent Ongekend', een opendeurdag
in de ruimste zin van het woord. Het programma is daardoor bijzonder
gevarieerd, en gaat van "Albanees voor beginners" tot "Vrouwenpraat".
De hele dag rijdt een gratis bus langs de verschillende activiteiten,
zodat je kan afstappen en meedoen waar je wil - maar ook snel naar de
volgende activiteit kan.
style="width: 129px; height: 140px;" alt="omslag kaart 18 april"
src="http://www.fzovl.be/files/images/gent%20ongekend.thumbnail.jpg"> style="text-align: center; font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210); width: 572px;">

Internationaal Kinderfeest
style="font-family: Arial;">23
april, Kinderfeest De dag van het Kind (Çocuk Bayramı) is
één van de belangrijkste nationale herdenkingsdag
in
Turkije, ingesteld door de staatsman, Mustafa Kemal Atatürk.
style="font-family: Arial;">
In Ankara
(hoofdstad van
Turkije) richt hij een parlement op, de Grote Nationale Assemblee. Op
23 april 1920 komt die voor het eerst bijeen. Mustafa Kemal
Atatürk roept deze dag uit tot een nationale herdenkingsdag
voor
alle kinderen die tijdens de Eerste Wereldoorlog en de oorlog voor de
nieuwe Turkse staat zijn omgekomen.

style="font-family: Arial;">
Hij zei: "De jeugd
heeft de
toekomst! Het kind van vandaag is morgen de bestuurder van het land."
Vanaf 1979, dankzij UNICEF, is 23 april de dag voor het internationale
kinderfeest. Het doel van het feest is het bevorderen van de
vriendschap en de solidariteit onder de kinderen en het onderstrepen
van het belang van het kind.


style="font-family: Arial;">Info en programma

href="http://www.fzovl.be/node/1169"> style="border: 0px solid ; width: 98px; height: 140px;"
alt="affiche kinderfeest"
src="http://www.fzovl.be/files/images/kinderfeest%202010.thumbnail.jpg"> style="text-align: center; font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210); width: 572px;">

Activiteiten van Leden
style="color: rgb(110, 186, 210); font-family: Arial Black;">18
april, ADI style="font-family: Arial;">Culturele uitstap style="font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210);">18
april, Artes Afrolatinas style="font-family: Arial;">Domingo Latino
style="font-family: Arial;">
style="font-family: Arial;" href="http://www.fzovl.be/node/1113">Meer
Info
style="font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210);">21
april, G.I.S.A style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Congo, een
Heldere kijk
style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">
style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;"
href="http://www.fzovl.be/node/1182">Meer Info
colspan="1" rowspan="3"> href="http://www.fzovl.be/node/1182"> style="border: 0px solid ; width: 99px; height: 140px;" alt=""
src="http://www.fzovl.be/files/images/n106346449400346_9561.thumbnail.jpg">
style="color: rgb(110, 186, 210); font-family: Arial Black;">24
april,
style="color: rgb(110, 186, 210); font-family: Arial Black;">
style="color: rgb(110, 186, 210); font-family: Arial Black;">Nazca style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Tangoworkshop
en tangobal met Capotango
style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">
style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;"
href="http://www.fzovl.be/node/1179">Meer info
style="font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210);">24
April, Entre Amigos style="font-family: Arial;">Concert Binomio de Oro
style="font-family: Arial;">
style="font-family: Arial;" href="http://www.fzovl.be/node/1180">Meer
info
style="font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210);">25
april, Wafakaï style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; width: 572px;">Workshop
Takamba Dans
href="http://www.fzovl.be/node/1155"> style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Verschillende
leden organiseren activiteiten in het kader van 'Gent Ongekend' style="text-align: center; font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210); width: 572px;">

Oproepen
style="font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210); text-align: center; width: 572px;">Feestneus
zoekt Artiest
style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; text-align: justify; width: 572px;"
colspan="2">De stad Gent zoekt opnieuw artiesten
die willen spelen op buurt- en andere feesten. De actie "Feestneus
zoekt artiest" heeft de bedoeling een pool van artiesten samen te
stellen, die door organisatoren van buurtfeesten en evenementen kunnen
worden ingezet. De artiesten zelf worden vergoed door de Stad Gent,
250€ voor een optreden tot en met 5 personen op het podium,
350€ voor een groep van meer dan 5 personen.
Kandidaat-artiesten kunnen zich inschrijven vanaf 1 april tot 31 mei
2010. href="http://www.fzovl.be/node/1171"> style="border: 0px solid ; width: 100px; height: 140px;"
alt="Logo Feestneus"
src="http://www.fzovl.be/files/images/clip_image001.thumbnail.jpg"> style="font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210);">Loopbaanonderzoek
hoogopgeleide migranten
style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Momenteel
loopt er aan de
Universiteit van Antwerpen een onderzoek naar de
‘Arbeidsmarktpositie van (hoog)geschoolde
immigranten’. Immigranten (niet in België geboren)
met een diploma van het secundair of hoger onderwijs worden gevraagd
hieraan mee te werken. Er bestaan immers weinig gegevens over de wijze
waarop hun loopbaan verloopt en hun wensen met betrekking tot opleiding
en werk. Wellicht hebben sommige immigranten geen problemen en anderen
veel problemen om in België werk te vinden dat aansluit bij
hun diploma, werkervaring of interesse.
style="text-align: right; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;"> href="http://www.steunpuntgelijkekansen.be/main.aspx?c=*SGK&n=80975&ct=74742">meer
info style="font-family: Arial Black; color: rgb(110, 186, 210);">Infodag
Fondsenwerving
style="font-family: Arial;">De Fundraising Day richt zich op
medewerkers, directies en bestuursleden van goede doelen en andere
wervende non-profit instellingen, zoals
ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, instellingen op het gebied van
gezondheidszorg en welzijn, milieubeweging, musea en andere (sociaal)
culturele organisaties, onderwijsinstellingen, belangenverenigingen,
(sport)verenigingen. Op het programma staan twee lezingen in verband
met fondsenwerving, individueel advies en de mogelijkheid om contact te
leggen met fondsenwervers.

href="http://www.fundraisingday.be/"> style="font-family: Arial;"> style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Meer info style="font-family: Arial;">
href="http://www.fundraisingday.be/"> style="border: 0px solid ; width: 468px; height: 60px;"
alt="banner fundraising"
src="http://www.fundraisingday.be/images/stories/fundraisingday_banner_468x60...">

Taxonomy upgrade extras: