De Internationale dag tegen huiselijk geweld vindt jaarlijks plaats op 25 november. Die dag wordt stilgestaan bij intrafamiliaal of huiselijk geweld, dat vaak verborgen blijft. Intrafamiliaal geweld omvat alle geweld (fysiek, seksueel, psychisch en economisch) dat tussen familieleden voorkomt: partnergeweld, kindermishandeling, geweld tussen kinderen, ouderenmishandeling, geweld op mannen …

Op zaterdag 23 november kunnen mensen tussen 14u en 17u terecht op het Woodrow Wilsonplein in Gent om symbolisch nee te zeggen tegen huiselijk geweld. Dit kunnen ze aan de hand van het
plaatsen van hun naam/handtekening op een wit lint. Het witte lintje is al jaren het symbool tegen huiselijk geweld.

De actie wordt georganiseerd door de Dienst Gelijke Kansen samen met Turkish Lady Gent, Politie Gent, CAW Oost-Vlaanderen en het vrouwennetwerk Oog in Oog.
Samen willen zij de aandacht vestigen op de problematiek van huiselijk geweld, en de bestaande kanalen voor hulpverlening aan slachtoffers bekend maken.
Meer info kan je verkrijgen bij Gelijke Kansen stad Gent, AC Portus, Keizer Karelstraat 1, tel 09 268 21 64, e-mail gelijke.kansen@gent.be, contactpersoon Joke Vasseur.