FZO neemt haar opdracht van participatie en inspraak serieus op. Wij blijven niet aan de zijlijn. Neen, wij nemen onze verantwoordelijkheid en proberen steeds in een constructieve sfeer ons steentje bij te dragen. In de praktijk vertaalt zich dit in rechtstreekse of onrechtstreekse vertegenwoordiging in tal van raden, organisaties en overlegorganen.

Via deze weg danken wij al onze vrijwilligers voor hun inzet en professionalisme bij de uitvoering van hun vertegenwoordigingsopdrachten.

FZO is vertegenwoordigd in:

Aantal vrijwilligers    Beleid-of adviesraden
3                                Adrem (adviesraad etnisch culturele diversiteit) Gent
1                                Cultuurraad Gent
1                                Seniorenraad Gent
1                                Samen aan Zet Gent
1                                VGM Gent
1                                Stad Gent, Noord-Zuid samenwerking
1                                Dekenij Dampoort - Gent
1                                Dekenij Tolhuis - Gent
1                                Dekenij Nieuw Gent
1                                Buurtcomité Nieuw Gent
1                                Buurtwerk Sluizeken - Gent
3                                Advieswerkgroep diversiteit en samenleven VGC - Brussel
5                                Gemeenschapscentra - Brussel
1                                Cultuurhuis - Brussel
1                                Vormingplus - Brussel
1                                LEVEL – participatie Organisatie Brussel
2                                Schoolraden Brussel