In het kader van dit themanummer spraken we met Senay Durgun, de vicevoorzitster van Posküder die zich in het bijzonder bezig houdt met de meisjes- en vrouwenwerking van de vereniging.
Poskuder is een vereniging van mensen voornamelijk afkomstig uit Posof, een zeer kleine stad in de provincie Ardahan, gelegen in het Noordoosten van Turkije. De streek grenst aan Georgië en ligt niet zo verschrikkelijk ver van de Zwarte Zee. In Gent (meer bepaald in Sint-Amandsberg) wonen ongeveer 170 gezinnen die afkomstig zijn uit deze streek. De naam Posküder is een afkorting van Posof Culturele Vereniging (Posof Kültür Dernegi), de vereniging is opgericht in 1997.
Op de Algemene Vergadering van 2004 werd een nieuwe Raad van Bestuur verkozen, waarin voor het eerst jonge vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn. De ‘Vrouwenraad’ (of Meisjeswerking) van Posküder is actief sinds maart 2005. De aanwezigheid en zeggenschap van vrouwen in het dagelijks bestuur, zijn duidelijke aanwijzingen voor de modernisering van Posküder. De vereniging ijvert voor de emancipatie van haar vrouwen.

Senay, wat is volgens jou de belangrijkste bestaansreden van Posküder?
Meisjes, maar ook jongens van onze Posof-gemeenschap zijn vaak afwezig op allerlei evenementen en volgen veel te weinig een hogere opleiding. Vóór de oprichting van Posküder vertoefden jongeren zich vaak in café’s of spendeerden hun vrije tijd gewoon ‘op straat’. Posküder wil ervoor zorgen dat de jongere generatie een veel actievere rol speelt en participeert in de Belgische samenleving (door het organiseren van informatie-avonden, vormingen etc), maar dat zij anderzijds de cultuur van haar ouders met zich meedraagt en waardeert.
Daarom heeft Posküder een veilige en gezellige omgeving gecreëerd waar jongeren terechtkunnen en zich thuis voelen, en waar positieve sociale controle aanwezig is. De aanwezigheid van bestuursleden die een oogje in het zeil houden stelt vaders en moeders gerust, omdat hun kinderen zich in een voor hen vertrouwde omgeving bevinden.

Welke rol spelen vrouwen in de vereniging? En welke activiteiten organiseren jullie specifiek met de vrouwenraad/meisjeswerking?
Ter verduidelijking: Posküder is géén vrouwenvereniging. Posküder is wel één van de weinige Turkse verenigingen in Vlaanderen met een ‘gemengd’ bestuur. Het bestuur vergadert regelmatig; zowel de mannelijke als vrouwelijke bestuursleden brengen hun input en nemen tesamen beslissingen. We hebben ervoor gezorgd dat ook de vrouwelijke leden van onze gemeenschap eindelijk actiever betrokken zijn bij Posküder.
De meisjeswerking speelt nu toch al vier jaar een zeer actieve rol in de vereniging. We organiseren geregeld activiteiten, waarvoor onze leden via onze programmaboekjes en via sms’jes uitgenodigd worden. Onze werking nodigt vaak gastsprekers uit die onze vrouwen en meisjes met interessante thema’s kunnen boeien. Tot dusver hebben we o.a. gynaecologes, psychologes, politica, artsen, een advocate, een kinderarts, het CLB, een godsdienstgeleerde, vzw de Eenmaking (drugspreventie) mogen verwelkomen.
Naast deze interactieve vormingen organiseren we natuurlijk ook ontspannende activiteiten, zoals karaoke-avonden, filmavonden, uitstapjes (naar pretparken, naar de zoo,..) quiz-avonden, workshops, barbecue’s, ladies’ nights etc.
We besteden ook aandacht aan onze kinderen. We verwennen ze regelmatig met kinderfeestjes, uitstapjes en workshops. In samenwerking met de Stad Gent worden ook saz-cursussen (Turks muziekinstrument) en Turkse taal-en cultuurlessen gegeven, en bestaat er ook een kinder-folkloregroep.
Daarnaast geven we ook Nederlandse taalles en hebben we een folkloregroep voor adolescenten, die zowel uit jongens als meisjes bestaat.

Jullie richten jullie vooral op de jeugd, maar jullie publiek is een stuk ruimer. Hebben jullie belangrijke activiteiten in het vooruitzicht?
Onze belangrijkste doelgroep is inderdaad de jeugd; vzw Posküder is tenslotte ook een jeugdhuis en het zijn ook vooral jongeren die nood hebben aan een ‘nuttige’ vrijetijdsbesteding.. Veel van onze jongeren zijn lid van onze voetbalclub, volgen regelmatig vormingen bij ons, doen mee met verschillende recreatieve activiteiten (zoals carting, darts, filmavonden, bowling, uitstapjes, karaoke, feestjes, barbecue’s etc…). Tijdens weekends zijn het vooral deze jongeren die hun tijd bij ons spenderen; ze kunnen gebruik maken van ons computer/internetlokaal, ze kijken tesamen naar films of naar voetbalmatches op het groot scherm, spelen gezelschapsspelletjes, lezen boeken of tijdschriften of slaan een gezellig babbeltje met elkaar.
Maar onze activiteiten richten zich op een groter publiek. We geven vormingen die zowel voor de jongere als de oudere generaties interessant zijn (bijvoorbeeld vormingen omtrent welzijn en gezondheid, drugspreventie, computerlessen, …). Bepaalde activiteiten zijn specifiek gericht op jongeren en andere zijn gericht op verschillende leeftijdscategoriën. Door het organiseren van allerlei activiteiten proberen we het saamhorigheidsgevoel van onze Posof-gemeenschap aanzienlijk te versterken.
Binnenkort is er een uitstap (voor het hele gezin) naar Londen, een bezoek naar de kinder-boerderij, een fietstocht, een zaalvoetbaltoernooi, een worshop henna en juweeltjes voor kinderen en onze jaarlijkse openluchthappening ‘Seyran 2009’ gepland. Ons programma is te vinden op
onze website.