De ramadan, de vastenmaand voor moslims, begint in ons land op maandag 1 september 2008. Dat heeft de moslimexecutieve berekend, onder meer op basis van gegevens van het KMI.
Ramadan is de negende maand in het Islamitische jaarkalender. Het is een heilige maand omdat Allah zijn openbaring aan Mohamed liet meedelen door de engel Gabriël tijdens de maand ramadan.
Vasten komt als geloofsoefening, zij het onder diverse vormen, vooral in de monotheïstische godsdiensten voor. Nog voor de komst van het christendom en de islam bestond het gebruik.
Tijdens de dertig of negenentwintig dagen durende vastenperiode moeten de moslims vooral aandacht hebben voor bezinning, geestelijke reiniging en religie.
Het vasten in de islam is het zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap van net voor zonsopgang tot zonsondergang en wordt de moslims voorgeschreven door de Koran, onder andere in vers (ayah) 183 van het hoofdstuk (soerah) Baqarah.
Voor een moslim is het (zoals voor ieder mens) verboden om slechte daden te verrichten. Toch zijn menselijke verlangens soms sterker dan deze verboden. Een vastende persoon verwerft weerstand tegenover ongeoorloofde verlangens en is minder geneigd om slechte daden te verrichten. De ramadan speelt een belangrijke rol als oefening in zelfbeheersing. Men getuigt van zelfbeheersing als men een onrechtmatig verlangen kan weerstaan.
Na een dag vasten volgt een gebed en de Iftar-maaltijd. Na het breken van de vasten is het gebruikelijk dat men familie en vrienden gaat bezoeken. Naast de vijf dagelijkse gebeden wordt tijdens de ramadan in de moskee het Tarawhee- of nachtgebed, dat twee tot drie keer langer is dan een gewoon
gebed, gehouden.