In 2014 is het exact 50 jaar geleden dat België met Turkije akkoorden sloot over de zogenaamde arbeidsmigratie. De economie in ons land draaide op volle toeren en had dringend nood aan sterke handen. Nodeloos te zeggen dat die akkoorden een enorme impact hadden, zowel in ons land als in Turkije. Om die impact in kaart te brengen, eens te terug te blikken, werd er op zaterdag 23 november 2013 in Eskisehir een symposium gehouden over migratie in al haar aspecten. De organisatoren waren ESAB , Stadsbestuur Eskişehir/Tepebaşı, Eskişehir Anadolu Universiteit en Eskişehir Osman Gazi Universiteit.  De stad Eskisehir telt meer dan 600 000 inwoners en is gelegen in het noordwesten van Turkije en is eveneens uitgeroepen tot de culturele hoofdstad van de Turkse wereld 2013. Niet enkel docenten, professoren of geleerden uit Turkije kregen een zitje in deze symposium, maar ook een delegatie uit België, waaronder onze voorzitter Ceylan Kara en ons bestuurslid Memet Sadik Karanfil, kregen een plaats om te debatteren over  de bijdrage van migratie, het samenleven in diversiteit en de uitdagingen van de multiculturele samenleving in België.

De openingsspeech werd gehouden door de burgemeester van Eskisehir, de heer Yilmaz Buyukersen. Hij benadrukte het belang van dialoog en uitwisseling. “Dit is een ideale moment om met elkaar in dialoog te gaan, van gedachten te wisselen, elkaar te begrijpen en van elkaar te leren” aldus Buyukersen. Hij beloofde dat zulke evenementen zeker in de toekomst zullen verder gezet  worden en aan de resultaten het nodige belang zal gehecht worden.

In de voormiddag werden er academische uiteenzettingen en beschouwingen gegeven door eminente beleidsverantwoordelijken over de impact van migratie, een sterkte- zwakteanalyse werd opgemaakt en eveneens werden verschillende onderzoeksresultaten over migratie bekengemaakt.

De namiddag stond volledig in het teken van een boeiend debat :” het samenleven in diversiteit en de uitdagingen van de multiculturele samenleving in België”. Om over dit onderwerp te debatteren werd er een zeer divers publiek samengesteld, waaronder onze voorzitter Ceylan Kara en ons bestuurslid Mehmet Sadik Karanfil. Onze beide bestuursleden benadrukten het belang van het middenveld: “Het middenveld in Vlaanderen is niet alleen zeer divers, het heeft ook diepe historische wortels en vervult diverse, vaak bemiddelende  functies. Migrantengemeenschappen beleven hun culturele identiteit in organisaties en verenigingen. Ze vinden er een ontmoetingsplaats en verdedigen er hun belangen” aldus onze bestuursleden.

De besproken oplossingen en eveneens de bevindingen van de studiedag zullen later gebundeld worden in een fraaie verslagboek. Ook FZO-VL gaat deze in de bus krijgen, wij beloven deze te vertalen en over te maken aan de bevoegde instanties. Er zal eveneens één exemplaar van het rapport ter inzage op het secretariaat zijn voor geïnteresseerden.