Vanaf vrijdag 15 augustus kunnen ouders voor de eerste keer een toelage voor het lager of kleuteronderwijs aanvragen. Voor kleuters komt die gemiddeld neer op zo’n 80 euro, voor het lager onderwijs wordt dat 116 euro. Nieuw is ook dat je nu een aanvraag per gezin indient en zo niet meer voor elk kind een aparte aanvraag moet indienen. Bij FZO-VL helpen we lidverenigingen en hun leden graag verder bij het indienen van deze aanvraag.

Afgelopen schooljaar zijn 140 388 studietoelagen goedgekeurd voor het hoger onderwijs en het middelbaar. De gemiddelde tarieven voor het secundair onderwijs zijn voor dit schooljaar fors opgetrokken van 240 naar 377 euro, in het hoger onderwijs mogen ouders rekenen op gemiddeld 1571 euro. Opvallend is dat er voor het schooljaar 2007- 2008 nog 10 miljoen euro, 11 procent van het budget, ongebruikt in de pot voor studiebeurzen zit.
Het loont dus echt wel de moeite om na te gaan of de kinderen van  jouw gezin in aanmerking komen voor deze schooltoelagen. Meer info over de voorwaarden van deze toelagen vind je op de volgende website: www.schooltoelagen.be of via het gratis nummer 1700.
Kom je in aanmerking, dan kan je online je aanvraag indienen mits je Belg bent, over een elektronische identiteitskaart beschikt én indien je een kaartlezer voor de identiteitskaart voor handen hebt. Surf naar www.schooltoelagen.be en je kan van start gaan. Ook de gekende papieren versie van de aanvraagformulieren kan je nog steeds indienen. Deze zijn te verkrijgen op het secretariaat van de school, universiteit of hogeschool, bij de studentenvoorziening van de universiteit of hogeschool, bij de vakbond of het ocmw, via 1700 of via de website www.schooltoelagen.be. Vraag gerust ook hulp bij deze verschillende instanties als invullen niet zo eenvoudig blijkt. Indien je dossier ook mits hulp van deze instanties nog moeilijk in te vullen is, dan kan je bij de dienst Departement Onderwijs en Vorming – Studietoelagen,PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent (tel. 078 15 78 70) terecht. Zij helpen bij het invullen van de complexere dossiers.
Enkele vrijwilligers van verenigingen van FZO-VL vzw volgden in het voorjaar reeds een vorming over de nieuwe toelagen en de aanvraagprocedure. Al deze verenigingen beschikken ook over een elektronische kaartlezer om hun leden bij te staan bij een eventuele aanvraag. Wil je als vereniging ook jou leden informeren over de nieuwe schooltoelagen en hen aanzetten om –indien mogelijk- een aanvraag in te dienen? We bekijken samen hoe we dit op maat van jouw vereniging kunnen uitwerken. Contact FZO-VL vzw: Tine Devaere: 09/ 235 26 33