Wat is de Samenlevingsprijs?

  • De Samenlevingsprijs is een onderscheiding die wordt toegekend aan een persoon, organisatie of dienst die aantoont dat ‘anders’ ook samen kan.
  • De Samenlevingsprijs heeft tot doel het samenleven in diversiteit een positieve Gentse identiteit te geven.
  • De Samenlevingsprijs wil samenleven in diversiteit aanmoedigen.
  • Goede praktijken rond samenleven in diversiteit kunnen hierdoor breed uitgedragen worden en anderen inspireren.

Wie komt in aanmerking voor de Samenlevingsprijs?

  • Elke persoon (vrijwilliger, buurtbewoner of professional), organisatie of dienst (met uitzondering van stads- en OCMW diensten) die bijzondere inspanningen of prestaties levert en zo het samenleven in diversiteit een positieve Gentse identiteit geeft.
  • De kandidaat moet blijk geven van een grote betrokkenheid (wonen, leven, werken) met Gent.

Je kan het kandidatuurformulier voor de samenlevingsprijs hier downloaden in pdf-formaat. Kandidaturen moeten binnen voor 31 augustus, bij de Cel Diversiteit en Gelijke Kansen, Stadsbestuur, Botermarkt 1, 9000 Gent. Meer info op 09-268-21-60 of via gelijke.kansen@gent.be