Transnationale activiteiten kunnen positieve effecten hebben op de integratie van allochtonen binnen een samenleving. Allochtonen krijgen zo meer zelfvertrouwen in zichzelf en in het gastland.

Transnationale migratie is een migratiepatroon waarbij personen internationale grenzen overschrijden en zich vestigen in een nieuw land, maar toch banden blijven onderhouden met het land van oorsprong. Allochtonen hebben altijd al contact gehouden met hun land van herkomst, transnationale activiteiten zijn dus geen nieuw fenomeen. 

Maar bevorderen deze activiteiten hun integratieproces binnen de samenleving of is de betrokkenheid een belemmering voor de integratie? Om op die vraag een antwoord te vinden organiseerde onze lidvereniging  S-EAU-S Sahel vzw een rondetafelgesprek op 12 september 2015 in Ledeberg.  In de panel zaten Ceylan Kara (voorzitter FZO-VL), Abdoulaye Souna Souley (voorzitter S-EAU-S Sahel vzw), Omar Ba (moderator), Kathleen Van Den Daele (stafmedewerker beleidsparticipatie – Minderhedenforum), Jef Van Der Aa (universiteit Tilburg).

De boodschap van de avond was dat vrijwilligers die transnationale activiteiten opzetten dit ervaren:  dat ze met hun kennis van twee culturen op sociaal, economisch of politiek vlak echt iets kunnen betekenen. Ook blijkt dat deze personen, nadat ze zich aanvankelijk hebben gericht op hun herkomstland, hun praktijken soms heroriënteren om ze sterker te kunnen integreren in de Vlaamse samenleving.

De avond werd nadien feestelijk afgerond met felicitaties en Afrikaans dans.

sfeerbeelden