Meer dan een jaar nadat in het regeerakkoord van Leterme I - dat werd overgenomen door Van Rompuy I - beloofd werd dat er een integraal migratiebeleid zou komen, inclusief een omzendbrief met regularisatiecriteria, heeft de regering besloten de beslissing hierover uit te stellen tot na de verkiezingen. Premier Herman Van Rompuy (CD&V) heeft dat inmiddels ook met zoveel woorden gezegd.
Nu is vastgesteld dat de regering er niet in slaagt tot een akkoord te komen over haar eigen beloftes, vooral door de tegengestelde visie van de Vlaamse liberalen en PS en cdH, legde Van Rompuy het kernkabinet twee mogelijkheden voor. Ofwel met de vijf meerderheidspartijen rond de tafel gaan zitten, ofwel via bilaterale contacten een akkoord millimeter voor millimeter dichterbij proberen te brengen.
Of het na de verkiezingen snel tot een akkoord komt valt zeer te betwijfelen. 'Het is een utopie om te denken dat dan plots alles mogelijk is', zegt minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD). 'De kloof is heel diep, dat faken we niet.'