Vorige week werd het debat over huwelijksmigratie naar België opnieuw geopend door Antwerps burgemeester Patrick Janssens. Zijn pleidooi voor de invoering van een minimumleeftijd bij internationale huwelijken - met de bedoeling om huwelijksmigratie te bemoeilijken - werd door onder andere Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois gretig opgepikt. Voor de zomer wou toenmalig minister van Migratie Annemie Turtelboom ook al de akkoorden met Turkije en Marokko over deze materie herzien. Wij geloven dat deze maatregelen vooral dienen om etnisch-culturele minderheden te treffen, en zullen het verder verloop van dit debat waakzaam in de gaten houden.

Hieronder vindt u uitgebreidere artikels over dit vernieuwde debat.

De Standaard: "Janssens pleit voor huwelijksleeftijd"

De Standaard: "Trouwen en Belg worden" - opiniebijdrage van Geert Bourgeois

De Standaard: "Huwelijksmigratie hou je niet tegen" - opiniebijdrage van Patrick Loobuyck