Nieuw Vlaams Talent is een online databank met deskundigen van allochtone afkomst.
De Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen, de Federatie van Zelforganisaties Vlaanderen, het Vrouwen Overleg Komitee en het Masereelfonds werken aan een permanent raadpleegbare databank, bedoeld voor het brede middenveld, waarin personen van allochtone afkomst vermeld staan, die competent zijn in de meest uiteenlopende sectoren, en hun kennis of passie willen delen met anderen. De bedoeling is dat het middenveld deze mensen kan uitnodigen om te zetelen in een panelgesprek, in een ronde tafel, in een vraaggesprek, een workshop, om een lezing te verzorgen, een getuigenis af te leggen, kortom...om een bijdrage te leveren in hun activiteitenaanbod.
Mensen van allochtone afkomst worden vaak enkel gevraagd als het gaat om zogenaamd typisch allochtone materies zoals integratie, racisme, hoofddoeken, Islam, multi- of interculturaliteit. Met deze online databank - Nieuw Vlaams Talent - willen we dat de allochtoon of wie daarvoor doorgaat, niet enkel over voormelde onderwerpen geconsulteerd wordt, de databank wil de ruime deskundigheid en ervaring in allochtone middens in de verf zetten. Met de databank leveren wij een bijdrage tot een positievere en vooral juistere beeldvorming over mensen van allochtone afkomst. Bovendien vervult het een voorbeeldfunctie. Zon databank bewijst immers dat men iets kan bereiken in de samenleving, dat men gewaardeerd wordt als deskundige.
Om de databank zo volledig mogelijk te maken, hebben wij de medewerking nodig van organisaties, bedrijven, overheidsdiensten, onderwijsinstanties,... Wij zijn namelijk op zoek naar personen van allochtone afkomst die hun kennis en passie willen delen met anderen.
Wil je inschrijven, of zoek je meer info, klik dan hier

Nieuws: