De Vlaamse Gemeenschap tekent in Brussel de krijtlijnen uit voor cultuur, welzijn en gezondheid en onderwijs en steunt daarbij op een dozijn adviesraden om de inspraak van de Vlaamse Brusselaars in het beleid te verbeteren. Als Minderhedenforum vinden we dat de adviesorganen even divers moeten zijn als de Brusselse bevolking. Daarom zoeken we Brusselaars van allochtone origine, die mee het beleid willen adviseren.
Woon of werk je in Brussel? Wil je meewerken aan het beleid? Ben je mondig?
Laat je stem horen in een adviesraad!
Surf, bel of mail naar het Minderhedenforum voor meer info.
Sophie De Wintere, projectverantwoordelijke
Tel: 02 245 88 30
e-mail: sophie@minderhedenforum.be
www.minderhedenforum.be/brussel