Brussel 14-februari 2013 - In een reactie op het Unicef-rapport WDYT stelt het Minderhedenforum dat ‘vooroordelen en discriminatie het onderwijs ontregelen’. Voor de ongelijkheid die hieruit ontstaat, betalen we nu allemaal een prijs, zegt directeur van het Minderhedenforum Naima Charkoui. De organisatie pleit voor een zero tolerance-beleid tegen discriminatie op school.

‘Het rapport brengt goed in beeld hoe het streven naar gelijke kansen in scholen vaak botst op de alledaagse werkelijkheid. Uit het Unicef-rapport blijkt namelijk dat leerlingen met een migratieachtergrond regelmatig het doelwit zijn van vooroordelen zowel van leerkrachten als leerlingen ,’ aldus Charkaoui.

De leerlingen uit het rapport geven aan dat ze zich geviseerd voelen door leerkrachten.‘ Het verwondert me niet dat hun prestaties hieronder lijden. Onderzoek wijst uit dat er een grotere kans bestaat op lage cijfers bij lage verwachtingen van leraren. ’

Een veilig schoolklimaat is essentieel om goed te kunnen leren. Zo stelt het Unicef-rapport. ‘Ook wij horen vaak van leerlingen met een migratieachtergrond dat ze het zwaar hebben op school: ze merken dat leerkrachten er vooroordelen op nahouden of ze worden gepest door medeleerlingen. Zoiets kraakt iemands zelfvertrouwen. Terwijl aanleg en talent de fundamenten moeten zijn van een schoolcarrière, niet je religie of sociale afkomst,’ stelt Naima Charkaoui zeer duidelijk.

Het Minderhedenforum vreest dat het probleem van voortijdige schooluitval van veel leerlingen met een migratieachtergrond blijft bestaan. 'Onderwijs is een belangrijke sleutel tot werk. Met een diploma op zak heb je een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Bovendien kan een kenniseconomie zoals die van België zich niet permitteren om talenten onbenut te laten,’ klinkt het.

Daarom pleit het Minderhedenforum voor een striktere naleving van antidiscriminatieregels op school. ' Veel schoolregelementen hebben een non-discriminatiepassage, maar in de feiten zijn dat vaak louter richtlijnen. Door strikte naleving van de schoolregels en een duidelijke procedure bij een discriminatiekwestie worden leerkrachten en leerlingen zich bewust van hun vooroordelen en de impact hiervan op leerlingen met een migratieachtergrond. Nog al te vaak wordt discriminatie gebanaliseerd tot een incident. Dit rapport toont echter dat er meer aan de hand is,' besluit Charkaoui.

Meer info: Bram Sebrechts, persverantwoordelijke 0498 27 31 91