• Wie?

 Alle kinderen die nu in het 6de jaar basisschool zitten, moeten zich inschrijven voor het 1ste jaar secundair onderwijs. In sommige scholen is er plaatsgebrek. Je bent dus best op tijd!

 • Wanneer?

Dat doe je dit jaar best in de periode van 1/03/2013 tot 15/03/2013*. Misschien krijgt je kind dan voorrang. De Gentse scholen streven in deze periode naar een sociale mix van kansarme en kansrijke leerlingen;

 1. Vanaf ten vroegste 1/2/13*: Voorrangsperiode ‘broers en zussen’ en ‘kinderen van personeel’.
 2. Vanaf ten vroegste 1/3/13*: Voorrangsperiode ‘indicator/niet-indicatorleerlingen’ IND/NIND (enkel in 1e jaar gewoon SO!).

Een indicatorleerling voldoet aan minstens één van de volgende voorwaarden:

 • de leerling of het gezin ontving een schooltoelage tijdens het schooljaar voorafgaand aan dat waarvoor de inschrijving wordt gevraagd; en/of
 • de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs; en/of
 • het gezin behoort tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- en circusartiesten, woonwagenbewoners, …); en/of
 •  de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het gezin opgevangen.
 1. Vanaf ten vroegste 19/03/13*: De reguliere inschrijvingsperiode voor alle leerlingen die niet ingeschreven zijn tijdens een voorrangsperiode.

*Check de juiste data per school in de brochure!

http://www.lop.be/lop/files/_uploaded/gentso/Brochure_LOP-12-13_Q_HRdef.pdf

 • Hoe?
 • Om je kind in te schrijven, moet je zelf naar de school gaan.
 • Je neemt de SIS-kaart of de identiteitskaart van het kind mee (als je die hebt, want ook mensen zonder papieren kunnen zich inschrijven).
 • De school zal vragen of de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs heeft. Dat is nodig om de voorrang van je kind te bepalen. Dat toon je aan door middel van een verklaring op eer of door de diploma’s zelf.
 • Breng best ook een bewijs mee als je vorig jaar een Studietoelage kreeg (zoals een brief of rekeninguitreksel).

Meer informatie over inschrijving in het Secundair Onderwijs vind je in de brochure “inschrijving in een secundaire school in Gent, schooljaar 2013-2014”. Je kan deze raadplegen op www.LOP.be > LOP Gent > Secundair > Inschrijvingsbeleid > Inschrijvingsperiodes.

Je kind wordt niet ingeschreven en je hebt hierover vragen of opmerkingen? Contacteer dan Emiel Bogemans, LOP deskundige, GSM 0473938922, emiel.bogemans@ond.vlaanderen.be

Je kan bij FZO-VL meer uitleg krijgen bij de brochure!

Maak hiervoor een afspraak met Hatice of Margo van FZO-VL

hatice.sonmez@fzovl.be 09/235.26.33

margo.gavel@fzovl.be 09/235.26.32