De Vlaamse overheid hanteert een algemeen streefcijfer van 4 % personeelsleden van allochtone afkomst voor 2015. In 2008 behaalden zes entiteiten dat streefcijfer:

  • Agentschap voor Facilitair Management (AFM), VDAB en Kind & Gezin: zij hebben samen voor bijna de helft van alle personeelsleden van allochtone herkomst binnen de Vlaamse overheid;
  • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Dat geldt vandaag ook voor het Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE).

Voor de andere entiteiten is volgens minister Geert Bourgeois een “blijvende, en in sommige entiteiten nog versterkte, inspanning nodig”. Dat zei de minister op 20 april als antwoord op een parlementaire vraag.

Bij de Vlaamse overheid steeg het aandeel van personeelsleden van allochtone herkomst van 1,57% eind 2007 naar 1,82% eind 2008. In absolute cijfers is dat een stijging van 124 personen.

Het volledige antwoord vindt u op de site van het Vlaams Parlement