Naar aanleiding van de beslissing van het Gentse schepencollege om de termen 'allochtoon' en 'autochtoon' uit het bestuursakkoord te schrappen, organiseren reeks middenveldorganisaties - waaronder FZO-VL vzw - een evenement op donderdag 21 maart, de internationale dag tegen racisme. Het event kent 2 luiken: een cultureel luik en een meer academisch. De dag vormt het sluitstuk van een campagne die een breed draagvlak creëert voor enerzijds een zoektocht naar een nieuw en inclusief stadsburgerschap, en anderzijds een hernieuwde definiëring van het hele 'integratie-model' dat in zijn huidige vorm niet langer toereikend is. 

Debat 

In de namiddag organiseren we een debat. Het doel is om de betekenisconstructie van het woord 'allochtoon' te duiden, evenals het gebruik en misbruik ervan. Vervolgens proberen de sprekers ook de mogelijke impact van het schrappen van het woord in te schatten. Omwille van het belang van een bepaalde terminologie voor zowel de wetenschappelijke analyse als voor de sociale relaties tussen mensen, zullen er tijdens het debat achtereenvolgens twee panels aantreden: een academisch panel en een panel bestaande uit actoren uit het middenveld. 

Inleiding

Bart Eeckhout is nieuwscoördinator bij de krant 'De Morgen'. Hij opent de academische debatten door te verwijzen naar de beslissing van zijn krant eind 2012 om de woorden 'autochtoon' en 'allochtoon' niet langer te gebruiken. Professor Jef Verschueren leidt vervolgens het debat in met een korte toespraak. 

Panel 1

Nieuwe modellen voor een gedeeld stedelijk burgerschap. Zijn de termen 'autochtoon' en 'allochtoon' te polariserend voor de sociale cohesie in steden? Is er een link tussen terminologie en discriminatie?

Sprekers 

 • Pieter-Paul Verhaeghe - vakgroep sociologie, Universiteit Gent
 • Orhan Agirdag - vakgroep sociologie, Universiteit Gent
 • Prof. Piet van Avermaet, coördinator van het steunpunt 'Diversiteit en leren', Universiteit Gent
 • Ico Maly - coördinator kif-kif
 • Prof. Stijn Oosterlynck - centrum 'Ongelijkheid, armoede, sociale uitsluiting en de stad' (OASeS), Universiteit Antwerpen
 • Moderator: An De bisschop - directeur Demos vzw
 • Reflectie: Prof. Jef Verschueren - Departement taalkunde, Universiteit Antwerpen

Panel 2

In welke mate beïnvloedt woordgebruik de manier waarop we naar anderen kijken? Wat is de impact ervan op de groepen zelf en welke functie heeft cultuur bij de betekenisconstructie/beeldvorming? 

Sprekers

 • Naïma Charkaoui - directeur Minderhedenforum
 • Mesut Arslan - theatermaker - 0090
 • Saddie Choua - sociologe en filmmaakster
 • Guy Redig - prof. Vakgroep educatiewetenschappen VUB en voormalig kabinetschef
 • Omar Ba - coördinator Afrikaans Platform (PAG)
 • Moderator: Pascal Debruyne - Universiteit Gent
 • Reflectie: Prof. Jef Verschueren - Departement taalkunde, Universiteit Antwerpen

Programma

 • 15:00 - 15:15 Welkomstwoord door Dhr. Resul Tapmaz, schepen voor sociale zaken, jeugd en sport Stad Gent en inleiding door Dhr. Bart Eeckhout, chef nieuws bij 'De Morgen' (o.v.)
 • 15:15 - 15:30 Introductie door An De bisschop en Prof. Jef Verschueren
 • 15:30 - 16:15 Panel 1
 • 16:15 - 16:30 Pauze: slampoetry door Gökhan Girginol 
 • 16:30 - 17:15 Panel 2
 • 17:15 - 17:30 vragen uit het publiek

Praktisch 

Datum: Donderdag 21 maart 2013

Locatie: Pacificatiezaal, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Tijd: 15.00u – 18.00u

Inschrijven? niet nodig, alles is gratis