De Congolezen in België zijn veelzijdig gediplomeerd, maar hun werkloosheidsgraad ligt hoger dan bij andere gemigreerde groepen. Dat blijkt uit een onderzoek van de UCL. De Congolese gemeenschap bestaat in ons land uit 45.000 mensen. In vergelijking met andere nationaliteiten zijn Congolezen en Belgen van Congolese origine bijzonder gediplomeerd. Dat is een logisch gevolg van het karakter van de migratie uit Congo. Veel jonge Congolezen kwamen naar België om te studeren.

Sinds 2002 bedraagt de werkloosheidsgraad van Congolezen in België bijna 40 procent, terwijl dat voor andere migratiegroepen 22 procent is. Volgens de UCL doet dat vragen rijzen over de valorisatie van hun diploma's en mogelijke discriminatie op de arbeidsmarkt.

Bron: De Tijd