Sinds 28 december kijkt de wereld met ontreddering naar de escalatie van geweld en menselijk leed in het Midden Oosten. De complexiteit van het conflict en zijn geopolitieke implicaties en vertakkingen schijnt regeringsleiders wereldwijd met verstomming te slaan. Als Federatie van Zelf-Organisaties in Vlaanderen verbazen wij er ons over dat België, na Hamas bij monde van Karel De Gucht als enige verantwoordelijke aan te wijzen, geen onvertogen woord spreekt over Israëls offensief dat metterdag in heftigheid toeneemt.
Sinds het uitbarsten van het geweld loopt de dodentol aan Palestijnse zijde dramatisch op – wat als een verdedigingsoffensief tegen Hamas-aanslagen op Israëls territoriale integriteit wordt voorgesteld heeft inmiddels honderden onschuldige slachtoffers gemaakt. Zonder de Israëlische slachtoffers te vergeten, kunnen wij als organisatie menselijke waardigheid verdedigt en vast gelooft in de meerwaarde van een tolerante, diverse samenleving, niet anders dan het buitensporige Israëlische geweld veroordelen. Wij vragen de Belgische en Europese diplomatie om een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is met alle nodige middelen te bewerkstelligen.