Het centrale thema van deze tweede academische zitting (op 4 juni 2012 in Het Pand) van het Centrum voor Turkse Studies van de Univer­siteit Gent, was de 400e verjaardag van het handelsverdrag tussen het Ottomaanse Rijk en de Verenigde Republiek, een symbolisch moment in de lange geschiedenis van de betrekkingen en de wederzijdse culturele beïnvloeding tussen de Nederlanden en het Ottomaanse Rijk.

Deze leerrijke symposium werd mede ondersteund door FZO-VL.

Het programma van de dag zag er als volgt uit:

16 uur: Welkomstwoord door professor Freddy Mortier, decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent

16.10 uur: Toespraak door professor Erik Thoen, voorzitter van de vak­groep Geschiedenis, Universiteit Gent ‘De studie van de wereldgeschie­denis aan de UGent’

16.15 uur: Toespraak door de heer Stefan Derluyn, Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen – Manager Internationaal Ondernemen – Regiodirecteur Gent en Gent-Zeehaven ‘Belgische ondernemers in Turkije’

16.20 uur: Voorstelling van de recente activiteiten van het Centrum voor Turkse Studies en van zijn cultureel-maatschappelijke partners:

– Prof. Jo Van Steenbergen, vakgroep Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika, UGent: ‘Het Centrum voor Turkse studies’

– Dr. Frank Caestecker, vakgroep Turks, HoGent: ‘De Minor Turks UGent en de fakulteit Toegepaste Taalkunde van de Hogeschool Gent’

– Mevr. Mrs.Ebru Gündo an Costa, coördinator Yunus Emre Instituut: ‘Het Yunus Emre Instituut’

16.45 uur: Muzikaal intermezzo

16.55 uur: Toespraak door professor Hans Theunissen, Universiteit Leiden ‘Interculturalisatie en hybridisering op het gebied van de kunst in het Turkse cultuurgebied van de 15e-18e eeuw’

17.30 uur: Muzikaal intermezzo

17.40 uur: Vraaggesprek met emeritus professor Nurhan Atasoy, kunst­historica aan de Istanbul Universiteit, gemodereerd door dr. Annick Born, vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent): ‘De Invloed van de Ottomaanse cultuur op Europa, 1453-1699’

18.10 uur: Slotwoord door professor Jan Dumolyn, voorzitter van het Centrum voor Turkse studies, Universiteit Gent

18.15 uur: Receptie. De zitting wordt muzikaal opgeluisterd door de violist Oktay Alademir, specialist van de Turkse makam-muziek en lid van de Turkse muzikantenfamilie ‘de Ibidiklar

Nicolas de Respaigne (Hollandse zakenman in Turkse klederdracht), door Peter Paul Rubens, c.1630. in Cornucopia 47, Museumslandschaft Hessen Kasse