De parlementaire medewerkster van Europarlementslid Metin Kazak en een delegatie van Turkssprekende Bulgaren uit Antwerpen en Brussel brachten een bezoek aan FZO-VL.

Tijdens de samenkomst was er een boeiend gesprek over het verenigingsleven in Vlaanderen en over de toekomst van de Bulgaarse bevolking in Vlaanderen. Het was een ideale gelegenheid voor de bestuurders van Bulgaarse zelforganisaties om meer kennis en inzicht te verwerven, met de focus op de maatschappelijke positie en vooral ook de mogelijkheden en begrenzingen van deze verenigingen voor een open, interculturele en democratische samenleving.

FZO-VL zal blijven investeren in een volwaardige ondersteuning voor de verdere uitbouw en omkadering van deze zelforganisaties.