“Bij aanhoudende discriminatie moeten streefcijfers worden opgelegd”

“In sectoren waar allochtonen ondervertegenwoordigd zijn, kan sprake zijn van discriminatie. In dat geval moeten streefcijfers worden opgelegd, en die moeten juridisch afdwingbaar zijn.” Dat hebben Joris Vandenbroucke (SP.A) en Evita Willaert (Groen) gisteravond gezegd op een migratiedebat in Gent.

Het debat werd georganiseerd door de FZO-VL, een organisatie die instaat voor de integratie van de migrantengemeenschap in België. Evita Willaert (Groen), Sam Van Rooy (Vlaams Belang), Mathias De Clercq (Open VLD), Peter Dedecker (N-VA), Veli Yüksel (CD&V) en Joris Vandenbroucke (SP.A) tekenden allen aanwezig. Het debat ging over drie grote onderwerpen: werkgelegenheid voor migranten, de VDAB die niet het juiste doelpubliek bereikt en de onderwijshervorming.

Al snel werd duidelijk dat de verkiezingen er wel heel binnenkort aankomen: wanneer elke partij zijn visie over 50 jaar migratie uit de doeken deed, mondde dat uit in een rondje moddergooien tussen links en rechts. “Uw partij focust zich op een sterk anti-islamdiscours omdat de andere stellingen door een andere partij werden overgenomen”, aldus Veli Yüksel (CD&V), doelend op de N-VA. Verontwaardigd reageerde Peter Dedecker (N-VA) dat hun mensbeeld en dat van Vlaams Belang “fundamenteel verschillend” is.

“Discriminatie is zo alomtegenwoordig op de jobmarkt”

Uiteindelijk was het Mathias De Clercq die iedereen tot de orde riep en vroeg om dan maar echt met het debat te beginnen. Een eerste onderwerp ging over werkgelegenheid, en de discriminatie waar allochtonen maar al te vaak mee geconfronteerd worden. Bijna alle partijen, behalve Vlaams Belang, waren het ermee eens dat er maatregelen moeten genomen worden om die discriminatie weg te werken.

“De tijd van sensibilisering en positieve maatregelen is voorbij”, zei Evita Willaert, en daarmee doelde ze vooral op zogenaamde praktijktests, waarbij alle sectoren doorgelicht worden en duidelijk wordt waar de grote problemen liggen. Daarna kunnen streefcijfers ingevoerd worden en wil Groen ervoor zorgen dat die juridisch afdwingbaar zijn. “SP.A is ook voor de invoering van streefcijfers”, aldus Vandenbroucke.

Volgens Yüksel is de enige oplossing tegen discriminatie het invoeren van quota, en dat is volgens hem positieve discriminatie. “Als je ziet wat quota teweeg hebben gebracht voor vrouwen, ben ik er zeker van dat dat voor migranten ook moet lukken.” De Clercq staat dan weer Willaert en Vandenbroucke bij: volgens hem zijn streefcijfers de oplossing, en zorgen quota alleen maar voor negatieve resultaten.

Rondje VDAB-bashen

Volgend item in het debat: de VDAB die een groot deel van de jongere allochtonen niet kan bereiken. Wat volgde was een rondje kritiek leveren op de VDAB: volgens Dedecker bereikt de VDAB de jongeren niet doordat ze niet genoeg tot bij hen komen. Willaert en De Clercq, beiden actief in het Gentse stadsbestuur, vinden het dan weer jammer dat er budget voor de VDAB geschrapt is. Daaruit concludeert Dedecker dan weer dat de VDAB nu efficiënter werkt, met minder middelen.

Vandenbroucke vindt dat niet alle zonden van Israël op de VDAB moeten komen, maar dat er ook voor het afstuderen moet geïnvesteerd worden in de jongere. Hij pleit dan ook voor een verplichte stage voor àlle jongeren, “zodat ze op zijn minst ervaring kunnen opdoen in het veld”.

Van de VDAB gaat het debat al snel naar het afschaffen van de wachtuitkering, waar enkel de N-VA voorstander van is. Opnieuw komen er de gekende commentaren uit linkse hoek: “Door iemand zijn uitkering af te nemen, ga je hem toch geen job bezorgen”, zei Willaert, en die mening werd beaamd door een hevigknikkende De Clercq. “In plaats van die uitkering af te schaffen, kan je ze wel koppelen aan enkele voorwaarden, zoals het volgen van een opleiding of stage”, klonk het bij De Clercq.

“Thuistaal moet positieve plaats krijgen in onderwijs”

Het laatste onderwerp van de avond ging zoals vaak over de onderwijshervorming. Daarbij werd vooral de focus gelegd op de integratie van jonge allochtonen in het lager en secundair onderwijs. De brede eerste graad, waar veel onenigheid over heerst, kwam snel aan bod. Groen is voor een volledige brede eerste graad, Open VLD wil kinderen zelf laten kiezen, en ook CD&V wil de studiekeuze uitstellen. Yüksel denkt dat “jonge allochtonen dan meer begeleiding krijgen”.

De conclusie die Van Rooy maakt over die onderwijshervorming, is dat eigenlijk niemand nog weet waar het precies over gaat. Ook Willaert treedt hem daarin bij: “Er zijn zoveel verschillende interpretaties van die onderwijshervorming dat niemand het eens is”.

Conclusie van het debat: er werden heel wat verwijten naar elkaar gesmeten, met vurige replieken die vaak op applaus van het publiek onthaald werden. Echt vernieuwende zaken werden er echter niet verteld, en dat is een gemiste kans, zo vlak voor de verkiezingen.

Verslag: deredactie.be (Esther Sevens)

sfeerbeelden