Op vrijdag 15 februari 2013 bracht een delegatie van FZO-VL ( Ceylan Kara, Mehmet Sadik Karanfil, Ali Ghaddab, Mohamed Kabbar, Zatin Sancak en Ridvan Can) een bezoek aan schepen Tapmaz.

Onze bestuursleden werden zeer warm onthaald op het kabinet door de kersverse schepen van welzijn, gelijke kansen, gezondheid en sport.

Het gesprek verliep in een zeer warme sfeer, alle medewerking werd toegezegd. Er zal naar de toekomst toe een zeer nauwe samenwerking zijn waar nodig.

Wij feliciteren de nieuwe gemeenteraadsleden, de OCMW-raadsleden en vertegenwoordigers in de politieraad. Net zoals vrijdagavond aan de nieuwe schepen van welzijn, gelijke kansen, gezondheid en sport de heer Resul Tapmaz, wensen wij hen ook een open geest en heel veel energie toe om het engagement dat zij via hun eed hebben aangegaan ten volle te kunnen waarmaken.