Flux vzw is al meer dan 10 jaar actief als Gentse studentenvereniging en investeert al jaren in laagdrempelige activiteiten. De vereniging wil de sociale contacten tussen de studenten bevorderen, de instroom-doorstroom-uitstroom van jongeren in het hoger onderwijs verbeteren, de ouderbetrokkenheid in het onderwijs stimuleren,... Flux besteedt aandacht aan zowel socio-culturele als educatief-sensibiliserende activiteiten en wil een evenwichtig aanbod creëren voor alle studenten.

Op donderdag 27 september nodigde Flux iedereen uit om hun kortfilm “Studeren ’s Cool” voor te stellen. De avond werd ingeleid door de huidige schepen van Onderwijs en Opvoeding, de heer Rudy Coddens. Met deze kortfilm mikt de vereniging enerzijds op laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs en hun ouders en anderzijds op professionals. Flux onderschrijft het belang van onderwijs en wil meertaligheid en diversiteit op scholen stimuleren.

De vereniging maakte van de gelegenheid gebruik om hun jaarprogramma toe te lichten en als afsluiter werd iedereen getrakteerd op een hapje en een drankje.