Iedere EU-burger vanaf 18 jaar met hoofdverblijfplaats in België is hier stemgerechtigd bij de verkiezing van het Europees Parlement op 7 juni 2009. Ook de nieuwe EU-lidstaten (toegetreden in 2004 of 2007) vallen onder deze regel.
Om dat recht uit te oefenen moet de EU-burger zich inschrijven op de kieslijst in zijn gemeente, en dat vóór 1 april 2009. Eens geregistreerd, geldt de stemplicht.
Wie zich bij de vorige Europese verkiezingen liet registreren, hoeft zich niet opnieuw in te schrijven.
Hoe inschrijven?

  • persoonlijk op de gemeente
  • of elektronisch via het formulier C1 op de federale kiessite. Dat formulier moet ingevuld teruggestuurd worden naar de gemeente.