Tot 14 maart 2009 kan je de stem van je vereniging laten horen over de economische en sociale toekomst van Europa. Je kan zelf aanbevelingen doen, stemmen op die van anderen en meediscussiëren. Bedoeling is om 10 aanbevelingen te formuleren die bijdragen aan de discussie tijdens de 'Europese Burgerberaadslagingen' op 14 en 15 maart. 50 willekeurig geselecteerde Belgische burgers zullen daaraan deelnemen. Die beraadslaging gebeurt gelijktijdig in de 27 EU-lidstaten.
Doe hier je voorstel.