Naar jaarlijkse gewoonte neemt Oostende deel aan Erfgoeddag om het lokale cultureel erfgoed in de kijker te stellen. Dit jaar wordt over de grenzen heen gekeken voor het programma. Thema is dan ook ‘grenzeloos’. Dienst Cultuur realiseerde een boeiend programma dankzij dienst Samenleven, FMDO, Vorming Plus, FZO VL, SDV, Heemkring De Plate, Littoralis, Gidsenkring Lange Nelle, Mercator vzw, Bibliotheek Kris Lambert, Roland Desnerck en Blootland. Noteer zondag 27 april in je agenda. Deelname is gratis.

PROGRAMMA 27 april 2014:

Wandeling 2 thuizen, 1 gids
In samenwerking met FMDO
12.00 uur – reservatie verplicht: ivy@fmdo.be of 0494 12 35 34
Wandel mee met de interculturele vertellers van het project 2 thuizen, 1 gids van FMDO vzw
Dillip en India en Mariam uit Afghanistan staan tijdens de erfgoeddag klaar om jullie te gidsen doorheen de stad Oostende. Ze werpen samen met jullie een frisse blik op de stad waar ze nu wonen maar ze blikken ook terug naar hun stad en land van herkomst. Ze leggen linken tussen hen leven hier en daar en willen met hun deelnemers komen tot een boeiende interculturele uitwisseling.
Vetrekplaats: wordt meegedeeld bij inschrijving

Wandeling De grenzeloze inspiratie van koning Leopold II
In samenwerking met Gidsenkring Lange Nelle
11.00, 14.00 en 16.00 uur – reservatie verplicht: dispatching@gidsenkringoostende.be
Deze wandeling situeert zich langs de verwezenlijkingen en dromen van de Belgische vorst die Oostende aanzien gegeven heeft. Het Oostendse Leopold II-verhaal wordt geprojecteerd tegen de achtergrond van zijn amoureuze en Congo-perikelen en waarneembare Belle-Epoque herinneringen. De klemtoon ligt tijdens de wandeling op de inspiratie die hij haalde buiten de Belgische grenzen.
Vetrekplaats: Stadsmuseum, Langestraat 69

Wandeling Hoe grenzeloos is de zee?
In samenwerking met Littoralis
10.00 uur : leeftijd 8-10jaar – reserveren verplicht: info@littoralis.be of 0479 51 52 42
14.00 uur: leeftijd 10-12jaar – reserveren verplicht: info@littoralis.be of 0479 51 52 42
De zee is een grenzeloos verhaal van stranddorpen, havensteden en badplaatsen, van oorlogen en wrakken op de bodem. Van te veel zeespiegelstijgingen en te lage dijken. Van wereldreizen en uitwuiven van IJslandvaarders.
Om de grenzeloosheid van de zee zo natuurlijk mogelijk aan te voelen, wandelen we in stille gedachten langs de vloedlijn, luisteren naar de muziek van golven en kijken naar het kleurpallet van opaal en Ensoriaans blauw.
Vetrekplaats: wordt meegedeeld bij inschrijving

Tentoonstelling Internationale treinen uit Oostende
Heemkring De Plate
Doorlopend van 10.00 – 18.00 uur
Vanuit Oostende stoomden ooit luxueuze treinen regelmatig naar Basel, Berlijn, Parijs, zelfs Warschau, Sint Petersburg, Wenen en Constantinopel. Oostende was sinds 1894 het kopstation van de Orient Express die het continent van west naar oost doorkruiste. De tentoonstelling toont een unieke documentaire a.h.v. filmbeelden, foto's en affiches.
Waar? Stadsmuseum, Langestraat 69

Inwoner versus toerist: reisverhalen
In samenwerking met Vormingplus Oostende-Westhoek
10.00 – 12.00 uur
Het reisverhaal neemt je mee naar Albanië. Terwijl de ‘toerist’ Stefaan Segaert zijn ervaring brengt, vult Nerwin Kaca als Albanese het verhaal aan. Want een toerist en een inwoner hebben soms een andere kijk op een land. Waar Stefaan enkel het topje van zag, daar weet Nerwin de diepere betekenis van. Doordat zij al vele jaren in Oostende woont kan ze moeiteloos de vergelijking met België maken. Het wordt dus niet alleen een boeiende ochtend over Albanië maar een ochtend waarbij je stilstaat bij verschillen en gelijkenissen tussen de Albanese en de Vlaamse cultuur.

Grenzeloos gekleed, een super diverse modeshow
In samenwerking met FMDO en FZOVL en SDV
12.00 – 14.00 uur
Geniet mee van multiculturele modeshow en waan je eventjes in een andere wereld. Kinderen en volwassenen uit de verenigingen met een migratieachtergrond werkten de voorbije maanden met veel enthousiasme aan een modeshow met kleren uit hun land van herkomst voor het grote publiek. De kledij, land en verschillende culturen worden steeds ook kort toegelicht. Iets om niet te missen voor jong en oud!
Extra: gedurende de modeshow zal de keuken geopend zijn.

Migratie: een fenomeen van overal en van alle tijden
In samenwerking met FMDO, FZOVL, SDV, Vormingplus Oostende-Westhoek en dienst Samenleven
14.00 – 16.00 uur
De gespreksnamiddag wordt ingeleid door de film gemaakt door Alfons Vandenbussche in opdracht van Herat België en FMDO vzw over Afghaanse families in Oostende.
Oostende is een wereldstad, meer dan 100 verschillende nationaliteiten vertoeven er samen. Daarbij loopt het contact niet altijd zo vlot. We willen in dialoog gaan met enkele sleutelfiguren uit verschillende gemeenschappen. We halen er ook een expert bij die migratie van en naar Oostende toelicht.

Grenzeloze koorklanken met Matondo
16.00 – 18.00 uur
De uitwisseling van missionarissen tussen Oostende en Afrika hebben geleid tot de intrede van muzikale tradities uit Afrika in de Oostendse kerkgemeenschap. Het koor Matondo toont hoe Oostendenaars het muzikale erfgoed van een cultuur ver buiten onze grenzen heen hebben weten zich eigen te maken.
Waar? Panoramazaal, Cultuurcentrum De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A

Rondleiding Missionering, een grenzeloos verhaal
15.00 uur – reserveren verplicht: 059/56.20.16.
Het verhaal van Pater Damiaan en het zeilschip Mercator die zijn stoffelijke resten van het eiland Molokaï naar België terugbracht, is het uitgangspunt voor het Oostendse verhaal over missionering.
Waar? Zeilschip Mercator

Rondleiding Van Oostende naar Ijsland en terug
10.00 uur – reserveren verplicht: 059/56.20.16.
Word rondgeleid door een visser die werkte ten tijde van de Oostendse Ijslandvaart en beleef mee de spannende avonturen die deze vissers beleefden, soms zonder happy end. De vele verhalen van deze vissers zouden moeten bewaard blijven en zullen die dag ook geregistreerd worden voor het nageslacht.
Waar? Visserschip Amandine

Concert Vlamsche Visschersliederen
I.s.m. Blootland vzw
12.00 uur
Oude vissersliederen zijn nauwelijks nog gekend bij de Oostendse bevolking. In het Noorden van Frankrijk kennen ze deze liederen nog en brengt het koor Blootland de liederen in het Oostendse dialect. Ons muzikaal erfgoed wordt enkel nog door deze Noord Franse vereniging bewaard en overgeleverd.
Waar? Zeeheldenplein

Lezing Ostendiana, grenzeloos veel waarde voor Oostende
In samenwerking met: dienst cultuur
10.00 en 14.00 uur
Dit afzonderlijk fonds bevat materialen van vroeger en nu, over Oostende en Oostendenaars, gepubliceerd in Oostende of door een Oostendenaar. We laten enkele topstukken uit de collectie kortstondig zien. Enkele tonen bovendien de het internationaal belang van de stad de voorbije eeuwen. In de namiddag is er aansluitend de lezing over de internationale invloeden in het Oostends dialect.

Lezing het Oostends, een grenzeloos dialect
In samenwerking met: Roland Desnerck
16.00 uur
Het Oostends een grenzeloos dialect. Dat blijkt uit de vele invloeden uit het Engels, Spaans, Noors, Ijslands, Frans en Picardisch. Verbazingwekkend soms. Roland Desnerck werkt momenteel aan een nieuw boek over de etymologie van het Oostends dialect. Het wordt een leerrijke en zelfs grappige lezing.

Waar? Bibliotheek Forumzaal, Wellingtonstraat 7

Rondleiding Walraversijde in internationaal perspectief
In samenwerking met: Gidsenkring De Lange Nelle
rondleiding om 10.30, 14.00 en 16.00 uur
Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de bewoners van het middeleeuwse dorp Walraversijde contact hadden met heel wat andere regio's binnen en buiten Europa. De vondst van onder andere buitenlands ceramiek, pelgrimsinsignes en zaden en vruchten van planten die hier niet voorkomen tonen dit duidelijk aan. Tijdens de rondleiding wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe dit alles hier terechtkwam.

Workshop Walraversijde internationaal! Workshops en demonstraties voor gezinnen en kinderen.
In samenwerking met: vzw Gruuthuse Huishouden
Aan de hand van workshops, spelletjes en demonstraties kom je meer te weten over de voorwerpen en het voedsel die de middeleeuwse vissers haalden uit andere, soms heel verre landen. Vaarden ze tot in Noord-Afrika of Spanje? Of kwamen de spulletjes op een andere manier bij hen terecht? Kom het ontdekken in de middeleeuwse huizen van Anno 1465!

Demonstratie authentieke verrekijkers uit beide wereldoorlogen en demonstratie radio-amateurs
De verrekijker was voor alle legers een belangrijk werkinstrument. Ook op de Atlantikwall werden kijkers gebruikt. Vandaag worden authentieke kijkers uit beide Wereldoorlogen terug opgesteld en gebruikt! Ondertussen zorgen radio-amateurs voor een rechtstreekse verbinding met personen die zich bij andere oorlog-gerelateerde plaatsen bevinden in het buitenland.

Waar? Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 636

Rondleiding Een Belgische collectie met grenzeloze inspiratie
11.00, 14.00 en 16.00 uur
De collectie van Mu.ZEE focust op Belgische kunst, maar voert een continue dialoog over de grenzen heen. De gids gaat in op de banden en inspiratiebronnen van de Belgische kunstenaars met de internationale kunstwereld.
Waar? Mu.ZEE, Romestraat 11

Rondleiding Ensors grenzeloze inspiratiebronnen
Het souvenirswinkeltje van zijn oom was een grenzeloze inspiratie voor James Ensor. De chinoiserieën, maskers, schelpen heeft hij vaak afgebeeld in zijn kunstwerken. Inschrijving verplicht via 059/50.81.18!
Waar? Ensorhuis, Vlaanderenstraat 27

ZATERDAG 26 APRIL 2014:

Première van het theatermonoloog ‘De Laatste Ijslandvaarder’, een productie van TINKTANK door Lucas Vandenbussche.
20.00 uur, Bibliotheek Kris Lambert

Het is een fictief verhaal doorspekt met reële, historische elementen en gedeeltelijk gebaseerd op het boek van Katrien Vervaele 'Naar Island' waarin oude vissers vertellen over de IJslandvisserij (vanuit Oostende). Zij zal bovendien aanwezig zijn om het theaterstuk inleiden. Nadien wordt een drankje aangeboden.

In de aanloop naar erfgoeddag wordt deze première gratis aangeboden. Inschrijven is wel verplicht via de dienst cultuur: 059/56.20.16 of cultuur@oostende.be !

Partners:

 • Dienst Samenleven: Sylvie Corveleyn, integratieambtenaar
 • Vormingplus Westhoek-Oostende: Griet Cornille
 • FMDO: Ivy Goutsmit
 • FZO VL: Margo Gavel
 • SDV: Els Plovie
 • Bibliotheek Kris Lambert: Nadia Stubbe en Georges Vanduyvenboden
 • Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate: Emile Smissaert
 • Mu.ZEE: Inne Gheeraert
 • Raversyde: Mathieu De Meyer
 • Littoralis: André Baert
 • Gidsenkring Lange Nelle: Marc Loy
 • Blootland vzw: Gérald Ryckeboer
 • Roland Desnerck
 • Mercator vzw