Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal.

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (‘Wet’) voorziet in de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in België (waarbij het Engels acroniem ‘UBO’ staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het ‘UBO-register’).

BIJNA 21.000 SPOOK- OF SLAPENDE BEDRIJVEN EN VERENIGINGEN GESCHRAPT UIT DE KBO- 30/01/2024

Bijna 21.000 spook- of slapende entiteiten zijn uit de Kruispuntbank van Ondernemingen geschrapt vanwege het niet naleven van hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot het UBO-register. Dit initiatief heeft als doel de strijd tegen slapende of spookentiteiten te versterken en achterblijvers aan te moedigen hun uiteindelijke begunstigden te registreren. Deze schrappingen zijn het resultaat van de wijziging van het Wetboek van Economisch Recht door de wet van 5 november 2023 betreffende diverse bepalingen inzake economie, die op 21 december 2023 in werking is getreden. Drie redenen voor automatische schrapping van vennootschappen en verenigingen die niet aan hun verplichtingen met betrekking tot het UBO-register voldoen, zijn voorzien: 

  • Het niet verstrekken van informatie aan het UBO-register en publicatie in het Belgisch Staatsblad gedurende de afgelopen zeven jaar. 
  • Het niet nakomen van de verplichting om informatie te verstrekken aan het UBO-register binnen 60 dagen na het opleggen van een administratieve boete. 
  • Het niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijks bijwerken. 

Hoewel de schrappingen louter administratief zijn, hebben ze aanzienlijke gevolgen. De betrokken entiteiten kunnen nog steeds juridisch bestaan, maar hun operaties en relaties met derden, met name banken, kunnen beperkt of zelfs volledig gestaakt worden.  

Heb jij nog vragen of moet de UBO-registratie nog in orde gebracht worden?  Aarzel niet om onze medewerkers te contacteren.