Wat is jullie standpunt over het migratiedossier, en vooral met betrekking tot economische migratie? Wat vinden jullie van het Europese beleid waarbij mensen die economisch nuttig zijn een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen krijgen?

Theo Francken: "Wij staan voor een beleid dat gebaseerd is op het principe van de communautaire preferentie. Dat betekent dat je spanning op de arbeidsmarkt, onder de vorm van knelpuntberoepen, eerst hier probeert op te lossen, dan gaat kijken of je binnen Europa de nodige werkkrachten vindt en pas daarna gaat kijken naar immigratie van elders in de wereld. Wij vinden dus zeker dat economische migratie mogelijk moet zijn, wij zijn voorstanders van economische migratie binnen knelpuntberoepen. Wij vinden dat de verblijfsstatuten die eruit voortvloeien tijdelijk moeten zijn, en telkens met een jaar verlengd kunnen worden. Wij vinden ook niet dat voor economische migranten bijzondere opvang voorzien moet worden."

Wat vindt u van het invoeren van criteria voor regularisatie die vooral rekening houden met het economische nut dat een migrant kan hebben voor onze samenleving?

Theo Francken: "Wij zijn voorstanders van de invoering van criteria, zoals dat al lang geëist wordt door een grote groep maatschappelijke bewegingen. Maar wij zijn helemaal geen voorstanders van een algemene regularisatie. Bijvoorbeeld: wie hier bij zijn aankomst geen asielaanvraag heeft ingediend, of wie op basis van die aanvraag nu uitgeprocedeerd is, kan hier in principe geen verblijfsstatuut krijgen. Maar net daar knelt op dit moment het schoentje: de asielprocedure duurt te lang en er is geen terugkeerbeleid, waardoor verschrikkelijke situaties ontstaan. Dat menselijke aspect mag niet uit het oog verloren worden.

Om nu oplossingen te vinden zijn wij geen tegenstander om te kijken wat iemands mogelijke rol kan zijn op de arbeidsmarkt. Wij vinden dat werk gerust mag meespelen, op dat vlak zitten we vrij dicht bij OpenVLD. Maar wij vinden bovenal dat de beslissing wie kan blijven en wie niet op basis van objectieve criteria moet gebeuren en niet louter genomen mag worden door de minister, al was het maar om alle zweem van vriendjespolitiek te vermijden."