weekvandesmaakVoor het derde jaar op rij nodigt Vlaams minister Bert Anciaux organisaties uit om tijdens de Week van de Smaak rond interculturele smaakbeleving te werken. Met het gastland Turkije heeft de Turkse gemeenschap een unieke kans om deel te nemen aan de Week van de Smaak, maar ook andere gemeenschappen komen in aanmerking voor de diversiteitsprijs. Laat de Week van de Smaak een aanleiding zijn om elkaars eetcultuur beter te leren kennen! De zes origineelste en best uitgewerkte ideeën, één per provincie en één in Brussel, ontvangen van de minister een geldsom van 2500 euro.
Hoe maak je kans op de prijs?
Organiseer een evenement of activiteit tijdens de Week van de Smaak, waarbij interculturele smaakbeleving centraal staat en er een samenwerking is tussen groepen of verenigingen van minstens twee verschillende culturen. (Bijvoorbeeld een actie van de scouts in de multiculturele buurt, een samenwerking tussen Vlaamse en Turkse senioren, of van een multiculturele school en een Marokkaans restaurant.)
‘Smaakbeleving’ kan je invullen op verschillende manieren:

 • de aandacht voor verhalen en tradities van verschillende eetculturen
 • het ontdekken van producten en ingrediënten uit verschillende eetculturen
 • het samen zoeken naar een intercultureel recept
 • het organiseren van een intercultureel eetfestijn.

Voorwaarden

 • De activiteit mag niet tegenstrijdig zijn met het algemene charter van Week van de Smaak.
 • De activiteit moet plaatsvinden tijdens de Week van de Smaak, van 12 tot 22 november 2009.
 • Minstens één allochtone vereniging of school moet meedoen aan de activiteit.
 • Alle aangemelde activiteiten komen met een speciale vermelding op www.weekvandesmaak.be.
 • Enkel activiteiten die voor 31 mei worden aangemeld komen ook in de provinciale programmabrochures.
 • De jury baseert zich voor de beoordeling van de activiteiten op de officiële aanmelding bij Week van de Smaak.
 • In de jury zetelen verschillende actoren/autoriteiten uit het interculturele en diversiteitveld. Zij geven een advies aan de minister, die de uiteindelijke beslissing neemt.
 • de geldprijs kan enkel gaan naar non-profit organisaties. Wanneer meerdere non-profit groepen een bekroonde activiteit organiseren, wordt de prijs onder hen verdeeld.
 • De geldprijs is geen subsidie voor de activiteit. Er wordt van uitgegaan dat de activiteit sowieso plaatsvindt. De geldprijs zal aan de winnaars overgemaakt worden van zodra de coördinatiecel van de Week van de Smaak het geld ontvangen heeft van de minister. Dat is pas na de Week van de Smaak 2009. De winnaar is helemaal vrij in de besteding van de geldprijs.

Klik op de afbeelding voor meer informatie