Vanaf volgend jaar worden willekeurige testen uitgevoerd om na te gaan in welke beroepssectoren vrouwen, vreemdelingen, gehandicapten, enz. worden gediscrimineerd. "Het worden dus geen testen na een klacht. We gaan de bedrijven niet viseren", beklemtoont minister van Werk Joëlle Milquet (cdH).

Discriminatietests maken het mogelijk om op basis van belangrijke steekproeven discriminaties in kaart te brengen die vaak verborgen gaan achter voorwendsels (de job werd al toegekend, de woning is al verhuurd...). Mogelijk worden de koppeltesten ingevoerd. Zo'n test bestaat erin dat er twee dezelfde cv's worden opgestuurd naar een werkgever waarbij één kenmerk wordt veranderd: de naam (Peter of Mustapha), het geslacht (Peter of Petra), enzovoort. De federale overheid, de gewesten en het Racismecentrum trekken voor deze tests samen 500.000 euro uit.

In totaal start Milquet vijf projecten om de discriminatie op de arbeidsmarkt weg te werken.