FZO, Federatie van Zelforganisaties, is een socio-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen. FZO is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelijke Vereniging (federatie) met verschillende leden/kernen/afdelingen. Sinds 1 juli 2007 wordt FZO ook als Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend. We onderscheiden ons van andere federaties door onze multiculturele samenstelling: onze leden komen uit alle hoeken van de wereld. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-Europese en Vlaamse zelforganisaties aangesloten bij FZO. Dat dit resulteert in een multicultureel bestuur en personeelsbestand hoeft volgens ook dan geen betoog. Wij kunnen dus in zekere zin “global villagers” genoemd worden.