Algemene vergadering, maandag 26 maart 2012.

Er werd in een bomvolle zaal met leden en het bestuur van FZO-VL vergaderd.

Op deze ledenvergadering werd door de leden de jaarrekening 2011 goedgekeurd en presenteerde het bestuur het jaarprogramma 2012.

De voorzitter gaf een terugblik op de opgelopen maanden waarin hij meer uitleg gaf over hoe de zaken er momenteel voor staan, plus een blik naar de toekomstplannen.