Belgacom Group wil de digitale kloof helpen dichten en steun verlenen aan educatieve projecten.

Een dergelijk project moet (onder andere) uitgaan van een vzw die informaticaopleidingen verschaft met de bedoeling mensen uit een of meer van de volgende doelgroepen uit hun isolement te halen:
* minderbedeelde personen;
* bejaarden;
* mensen met een fysieke of mentale handicap;
* werklozen die aansluiting willen vinden op de arbeidsmarkt.

Voor de volledige voorwaarden kan u terecht op http://www.dehelpendehand.be