Basi Bo Moko vzw nodigt van harte uit

'VALENTIJN'

waar: Buurtcentrum Bloemekenswijk - Frans van Rijhovelaan 119, 9000 Gent

wanneer: 16/02/2013 vanaf 19 h

Begin buffet / le buffet à 20h00
vis / poison, gebakken bananen / banane,
Brochetten / brochette,
rijst / riz, saka-saka (pondu)

Reservaties vanaf 10/02/2013 en na 18h
Rézervation avant le 10/02/2012 et après 18h

Tel 09 329 70 09 / 0487/92 43 15

Datum: 
Saturday, 16 February, 2013 - 19:00 to 23:00
Affiche: