Op 23 juni werd bekend dat twee Antwerpse athenea vanaf 1 september 2009 het dragen van politieke en religieuze symbolen niet meer toelaten. Hierdoor is het dragen van hoofddoeken op geen enkele ASO-school in Antwerpen meer mogelijk. De schooldirectie stelt dat ze hiermee leerlingen wil vrijwaren voor dwang en groepsdruk om een hoofddoek te dragen.
Onder andere door protesten van moslim-leerlingen en -ouders heeft dit bericht in de afgelopen dagen zeer veel aandacht gekregen. In een eerste reactie kondigden 300 leerlingen (vooral moslim-meisjes) aan dat ze zich zouden uitschrijven uit de school, of zich althans volgend jaar niet meer zullen inschrijven. De scholen laten overigens weten dat ze daar tot nu toe nog niets van gemerkt hebben.
Tijdens een informatiemoment dat volgde op de bekendmaking, werd de nieuwe maatregel op luid protest onthaald. Een vijfhonderdtal aanwezigen liet duidelijk zijn afkeur merken. Tijdens de sessie riep imam Nordin Taouil op om moslimmeisjes van school te halen. In dezelfde lijn betoogden leerlinges dat de maatregel het hen onmogelijk maakt hun onderwijs af te maken. De maatregel gaat volgens sommigen in tegen een onafwendbare uitbreiding van de Islam, en zou moslimmeisjes aldus van hun emancipatiemogelijkheden beroven.
De discussie die in Antwerpen is ontstaan heeft een boel stof doen opwaaien. Door vele opiniestukken schijnt deze affaire uit te draaien op een veel algemenere discussie over religie en onderwijs. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding heeft inmiddels gepleit om het uitvaardigen van dit soort regels niet meer aan de scholen zelf over te laten en vraagt dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Hieronder vindt u links naar een greep uit de opinies en reacties die sinds de wereld ingestuurd zijn.